In memoriam redemptoristarum

Provinciae Varsaviensis
qui in Deo sunt


Redemptoryści rozstrzelani w Warszawie, 6 sierpnia 1944
Biografie podane są według wieku, zaczynając od najstarszego współbrata. Porządek alfabetyczny

Br. Jozafat - Franciszek Bednarz (ur. 4 października 1866 - 1944) Bratkowice - Warszawa (77)
Pochodził z 1866 w Bratkowic, w diecezji przemyskiej. Profesję zakonną złożył 26 kwietnia 1896 r. Został zamordowany przez Niemców 6 sierpnia 1944 r. w Warszawie, w wieku 77 lat. Pracował w Mościskach, Krakowie, Kościanie, głównie jako krawiec.

O. Józef Palewski (ur. 22 marca 1867 - 1944) Stara Wieś - Warszawa (77)
Pochodził ze Starej Wsi, w diecezji tarnowskiej. Święcenia kapłańskie otrzymał 14 czerwca 1890 r. Pracował jako wikariusz w Bochni, a potem w Tarnowie. Po dwóch latach kapłaństwa wstąpił do Zgromadzenia. Profesję zakonną złożył 2 sierpnia 1892 r. Został zamordowany 6 sierpnia 1944 r. w Warszawie, w wieku 77 lat. Był dyrektorem Juwenatu oraz rektorem w Tuchowie. Przygotował koronację Cudownego Obrazu Matki Bożej Tuchowskiej. Przez długie lata był redaktorem Chorągwi Maryi. Przetłumaczył na język polski Nawiedzenia Najświętszego Sakramentu św. Alfonsa. Wydał też wiele mniejszych pism, przeważnie tłumaczonych. W roku 1908 brał udział w misjach syberyjskich.

O. Rafał Raczko (ur. 24 października 1868 - 1944) Kielce - Warszawa (75)
Urodził się w Kielcach. Święcenia kapłańskie otrzymał 25 lipca 1891 r. Pracował jako wikariusz w Dzierzgowie i w Kielcach, a następnie jako proboszcz w Nawarzycach i w Kielcach. Jako kapłan wstąpił do Zgromadzenia i złożył profesję zakonną 13 listopada 1914 r. Został zamordowany 6 sierpnia 1944 r., w wieku 75 lat. Przebywał w Tuchowie, Warszawie, Toruniu. Drugi Nowicjat ukończył na Świętej Górze w Czechach. Był dobrym misjonarzem i kaznodzieją. Porywał wymową, a głębokie jego życie wewnętrzne dodawało duchowej mocy jego słowom.

O. Edmund Górski (ur. 28 października 1875 - 1944) Miechów - Warszawa (68)
Urodził się w Miechowie, w diecezji kieleckiej. Studia teologiczne odbywał w seminarium w Warszawie. Świecenia kapłańskie otrzymał 28 października 1898 r. Pracował jako wikariusz w Kazimierzy Wielkiej, Sosnowcu i Kielcach oraz jako proboszcz w Skale. Był ojcem duchownym w seminarium kieleckim. Po wstąpieniu do Zgromadzenia złożył profesję zakonną 2 sierpnia 1914 r. Został zamordowany 6 sierpnia 1944 r., w wieku 68 lat. Przebywał w Maksymówce. Był rektorem w Warszawie, na Stawkach w Toruniu i Tuchowie oraz superiorem hospicjum w Lublinie. Głosił wiele rekolekcji dla kapłanów, sióstr zakonnych i kleryków. Jako przełożony miał dobre i otwarte dla każdego serce.

Br. Akwin - Feliks Duda (ur. 10 listopada 1878 - 1944) Siemiechów - Warszawa (65)
Pochodził z Siemiechowa, w diecezji tarnowskiej. Profesję zakonną złożył 2 sierpnia 1903 r. Został zamordowany 6 sierpnia 1944 r. w Warszawie, w wieku 65 lat. Przebywał w Mościskach, Warszawie. Pracował jako kucharz, organista. Był pobożny.

O. Henryk Kotyński (ur. 25 maja 1880-1944) Wysokie Mazowieckie - Warszawa (64)
Urodził się w Wysokim Mazowieckim, w ówczesnej diecezji sejneńskiej. Święcenia kapłańskie otrzymał 18 lipca 1909 r. Pracował jako kapelan szpitala w Lublinie. Do Zgromadzenia wstąpił jako kapłan. Profesję zakonną złożył 8 września 1912 r. Został zamordowany 6 sierpnia 1944 r. w Warszawie. Przebywał w Mościskach, Maksymówce, Warszawie. Podczas pierwszej wojny światowej w 1915 r. został wywieziony przez Rosjan do Lwowa i tam pozostawał przez kilka miesięcy. Pełnił posługę prefekta braci. Był dobrym spowiednikiem, liturgistą, człowiekiem modlitwy i umartwienia.

O. Tadeusz Doliński (ur. 15 lipca 1880 - 1944) Nockowa - Warszawa (64)
Pochodził z Nockowej, w diecezji tarnowskiej. Wstąpił do Zgromadzenia jako kleryk seminarium w Tarnowie. Profesję zakonną złożył 8 sierpnia 1905 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 28 lipca 1907 r. Został zamordowany 6 sierpnia 1944 r. w Warszawie, przeżywszy 64 lata. Przebywał w Mościskach, Tuchowie, Krakowie. Podczas pierwszej wojny światowej pracował pośród Polaków w Insbrucku. Był dobrym kaznodzieją. Ofiarnie spełniał obowiązki prefekta gości i chorych. Wiele cierpiał duchowo, trapiony skrupułami i fizycznie nękany reumatyzmem.

O. Franciszek Majgier  (ur. 1 kwietnia 1881 - 1944) Strzelczyki - Warszawa (63)
Przyszedł na świat w Strzelczykach, w diecezji przemyskiej. Profesję zakonną złożył 2 grudnia 1899 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 1 czerwca 1906 r. Został zamordowany w Warszawie 6 sierpnia 1944 r, w wieku 63 lat. Podczas pierwszej wojny światowej pracował w Mautern, Linz pośród polskich uchodźców oraz w szpitalach wojskowych. Później przebywał także w Zamościu. Pełnił posługę ekonoma. Był dobrym, radosnym, wrażliwym na innych misjonarzem.

O. Józef Kania, przełożony wspólnoty (ur. 23 stycznia 1885 - 1944) Klikowa - Warszawa (59)
Pochodził z Klikowej, w diecezji tarnowskiej. Profesję zakonną złożył 18 listopada 1902 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 28 lipca 1907 r. Został zamordowany 6 sierpnia 1944 r. w Warszawie, w wieku 59 lat. Przebywał w Mościskach, Lwowie, Krakowie, Kościanie. Pracował jako lektor w Studentacie. Został superiorem tymczasowego hospicjum we Lwowie. Był rektorem w Tuchowie i Warszawie, gdzie wybudował kościół pod wezwaniem św. Klemensa. Pracował także na misjach gorliwie i owocnie przez długie lata. Odznaczał się sumiennością. Był twardy w przeciwnościach i wymagający od siebie.

Br. Filip - Józef Poniewierski (ur. 16 września 1888 - 1944) Pacanów - Warszawa (55)

Przyszedł na świat w Pacanowie, w diecezji kieleckiej. Profesję zakonną złożył 2 sierpnia 1910 r. Został zamordowany 6 sierpnia 1944 r. w Warszawie, ukończywszy 55 lat życia. Przebywał w Mościskach, Tuchowie, Warszawie. Podczas pierwszej wojny światowej przebywał w Czechach. Był szewcem z zawodu. Pracował także jako ogrodnik i furtian. Był wzorowym zakonnikiem.

O. Leonard Sanikowski (ur. 24 sierpnia 1891 - 1944) Horodyszcze - Warszawa (52)
Urodził się w Horodyszczach, w diecezji łucko-żytomierskiej. Profesję zakonną złożył 2 sierpnia 1912 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 10 marca 1918 r. Został zamordowany w Warszawie 6 sierpnia 1944 r., w wieku 52 lat. Przebywał głównie w Warszawie. Sumiennie spełniał obowiązki domowe. Najczęściej pełnił urząd prefekta kościoła, spowiadał. Był bardzo dobrym człowiekiem i oddanym Zgromadzeniu zakonnikiem.

Br. Korneliusz - Ludwik Roman (ur. 19 grudnia 1897 - 1944) Kołkówka - Warszawa (46)
Przyszedł na świat w Kołkówce, w diecezji tarnowskiej. Profesję zakonną złożył 2 sierpnia 1924 r. Został zamordowany 6 sierpnia 1944 r. w Warszawie, przeżywszy 46 lat. Przebywał w Toruniu, Warszawie. Pracował jako krawiec, infirmarz w Juwenacie, zakrystian. Odznaczał się osobistą kulturą, uczynnością, zamiłowaniem do porządku. Wzbudzał szacunek i zaufanie.

Br. Rafał - Stanisław Krzywiński (ur. 11 stycznia 1905 - 1944) Gogolewo - Warszawa (39)
Urodził się w Gogolewie, w diecezji przemyskiej. Profesję zakonną złożył 12 maja 1934 r. Został zamordowany 6 sierpnia 1944 r. w Warszawie, w wieku 39 lat. Przebywał w Toruniu, Warszawie. Był bardzo dobrym i pracowitym ogrodnikiem o estetycznym zmyśle, dzięki któremu upiększał ogrody domów, w których mieszkał.

Br. Bogumił - Stanisław Kolak (ur. 9 listopada 1905 - 1944) Luszowice - Warszawa (38)
Pochodził z Luszowic, w diecezji tarnowskiej. Profesję zakonną złożył 4 sierpnia 1939 r. Został zamordowany w Warszawie 6 sierpnia 1944 r., osiągnąwszy wiek 38 lat. Przebywał w Krakowie. Był kucharzem. Odznaczał się szczerością.

O. Tadeusz Müller (ur. 10 stycznia 1908 - 1944) Kraków - Warszawa (36)
Pochodził z Krakowa. Profesję zakonną złożył 2 sierpnia 1924 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 15 kwietnia 1933 r. Został zamordowany 6 sierpnia 1944 r. w Warszawie, w wieku 36 lat. Pracował jako misjonarz w Mościskach oraz w Toruniu. Był dobrym kaznodzieją, kochał pracę misyjną i dokładał sił, aby jak najlepiej wypełniać obowiązki misjonarza. Pełnił obowiązki ministra. Nie załamywał się w obliczu trudności. Był życzliwy, sympatyczny. Miał poczucie humoru.

O. Antoni Ruciński (ur. 18 lipca 1908 - 1944) Rumian - Warszawa (36)
Urodził się w miejscowości Rumian, w diecezji chełmińskiej. Profesję zakonną złożył 2 sierpnia 1927 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 13 sierpnia 1933 r. Został zamordowany  6 sierpnia 1944 r. w Warszawie. Przebywał w Mościskach, Łomnicy Zdroju. Był socjuszem, magistrem Nowicjatu, ekonomem w trudnym czasie bolszewickiej okupacji. Cechowało go całkowite oddanie się Panu Bogu i Zgromadzeniu.

O. Władysław Malisz (ur. 23 lutego 1909 - 1944) Faściszowa - Warszawa (35)
Pochodził z Faściszowej, w diecezji tarnowskiej. Profesję zakonną złożył 2 sierpnia 1928 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 13 sierpnia 1933 r. Został zamordowany 6 sierpnia 1944 r. w Warszawie, przeżywszy 35 lat. Był rektorem w Krakowie, Mościskach. Po wybuchu wojny opiekował się uchodźcami w Mościskach. Był ministrem w Warszawie. Dbał o podwładnych i dom. Był bardzo dobrym, miłym, sympatycznym człowiekiem, lubianym misjonarzem i rekolekcjonistą.

O. Franciszek Kaczewski (ur. 2 kwietnia 1913-1944) Łękawica - Warszawa (31)
Urodził się w Łękawicy, w diecezji tarnowskiej. Profesję zakonną złożył 2 sierpnia 1934 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 5 sierpnia 1939 r. Został zamordowany 6 sierpnia 1944 r. w Warszawie, w wieku 31 lat. Przebywał w Lublinie i w Warszawie. Po ukończeniu Drugiego Nowicjatu pracował jako misjonarz.

O. Jan Szymlik (ur. 27 listopada 1913 - 1944) Chełmno - Warszawa (30)
Przyszedł a świat w Chełmnie, w diecezji chełmińskiej. Profesję zakonną złożył 2 sierpnia 1933 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 29 czerwca 1938 r. Został zamordowany w Warszawie 6 sierpnia 1944 r., skończywszy 30 lat życia. Brał udział w generalnej misji w Kielcach na wiosnę w 1944 r. Był gorliwym, pracowitym kaznodzieją.

O. Jan Nepomucen Świerczek (ur. 13 maja 1916 - 1944) Jadowniki - Warszawa (28)
Urodził się w Jadownikach, w diecezji tarnowskiej. Profesję zakonną złożył 2 sierpnia 1936 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 29 czerwca 1941 r. Został zamordowany 6 sierpnia 1944 r. w Warszawie, w wieku 28 lat. Pracował w Warszawie. Był wesołym, gorliwym, dobrze zapowiadającym się misjonarzem.

O. Józef Kapusta (ur. 30 października 1916 - 1944) Wróżenice - Warszawa (27)
Pochodził z Wróżenic, w diecezji krakowskiej. Profesję zakonną złożył 2 sierpnia 1935 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 29 czerwca 1941 r. Został zamordowany 6 sierpnia 1944 r. w Warszawie, przeżywszy 27 lat.  Pracował w Tuchowie. Był misjonarzem.

Br. Stefan Bogacz (ur. 7 kwietnia 1917-1944) Radgoszcz - Warszawa (27)
Przyszedł na świat w Radgoszczy, w diecezji tarnowskiej. Profesję zakonną złożył 2 lutego 1937 r. Został zamordowany 6 sierpnia 1944 r. w Warszawie, w wieku 27 lat. Przebywał w Toruniu, Warszawie. Był krawcem. Odznaczał się duchem modlitwy.

Br. Bronisław Wereszczyński (ur. 18 sierpnia 1917 - 1944) Izorno - Warszawa (26)
Urodził się w Izornie, w diecezji łucko-żytomierskiej. Profesję zakonną złożył 2 lutego 1937 r. Został zamordowany 6 sierpnia 1944 r., skończywszy 26 lat. Pracował w Warszawie jako kucharz. Był pracowity i pobożny.

Br. kl. Jan Nowakowski (ur. 1 grudnia 1918 - 1944) Zakościele - Warszawa (25)
Pochodził z Zakościela, w diecezji przemyskiej. Profesję zakonną złożył prawdopodobnie przed 2 sierpnia 1944 r., na parę dni przed swoją tragiczną śmiercią w Warszawie, w wieku 25 lat. Po wybuchu I Wojny Światowej, w czasie okupacji bolszewickiej, pracował w Mościskach pomagając rodakom. Był człowiekiem surowej ascezy.

Br. Ambroży - Leon Mikołajski (ur. 27 sierpnia 1919 - 1944) Homborn - Warszawa (24)
Pochodził z Homborn, w Westfalii. Profesję zakonną złożył 15 października 1937 r. Został zamordowany 6 sierpnia 1944 r. w Warszawie, osiągnąwszy wiek 24 lat. Przebywał w Krakowie. Był pracowitym szewcem. W lipcu 1944 r. wyjechał na kilka tygodni do Warszawy, aby tam naprawić współbraciom obuwie.

Br. nowicjusz Antoni Szymski (ur. 30 marca 1921 - 1944) Myślenice - Warszawa (23)
Urodził się w Myślenicach, w diecezji krakowskiej. Nowicjat rozpoczął w Warszawie 9 listopada 1943 r. Został zamordowany 6 sierpnia 1944 r. w Warszawie, w wieku 23 lat.

Br. kl. Ferdynand Doleżal (ur. 30 maja 1923 - 1944) Kraków - Warszawa (21)

Pochodził z Krakowa. Profesję zakonną złożył 2 lutego 1941 r. Został zamordowany przez Niemców 6 sierpnia 1944 r. w Warszawie, przeżywszy 21 lat. Z rozkazu policji niemieckiej opuścił Tuchów i powrócił do rodzinnego domu. Podjął pracę w fabryce silników elektrycznych. Po kilku miesiącach został wysłany przez prowincjała do klasztoru w Warszawie z zamiarem kontynuacji studiów.

Br. kl. Franciszek Zasadni (ur. 16 kwietnia 1924-1944) Zasadne - Warszawa (20)
Urodził się w Zasadnem, w diecezji tarnowskiej. Profesję zakonną złożył 2 sierpnia 1943 r. Został zamordowany 6 sierpnia 1944 r. w Warszawie, w wieku 20 lat. Rozpoczęty w Łomnicy Nowicjat musiał przerwać z rozkazu policji niemieckiej. Udał się do domu rodzinnego. Nie zerwał jednak łączności ze Zgromadzeniem. W jesieni 1942 r. wysłano go do Warszawy, by tam kończył Nowicjat. Był zawsze wesoły i uśmiechnięty.

Br. kl. Bolesław Motyka (ur. 4 lipca 1924 - 1944) Staroniwa - Warszawa (20)
Przyszedł na świat w Staroniwie, w diecezji przemyskiej. Profesję zakonną złożył 2 sierpnia 1944 r. Został zamordowany 6 sierpnia 1944 r. w Warszawie, w wieku 20 lat. Okazywał pilność w pracy i przywiązanie do Zgromadzenia.

Br. kl. Marian Dzierzgwa (ur. 30 października 1924 - 1944) Skarżysko Kamienna - Warszawa (19)
Pochodził ze Skarżyska Kamiennej, w diecezji sandomierskiej. Profesję zakonną złożył 2 lutego 1942 r. Został zamordowany przez Niemców 6 sierpnia 1944 r. w Warszawie, w wieku 19 lat.Inne ofiary II Wojny światowej

Zamość, 8 lipca 1940

O. Jan Jakubowski (1911-1940) Warszawa - Zamość (29)
O. Wincenty Wójtowicz (1909-1940) Krysowice - Zamość (31)
  Auschwitz, 21 maja 1942

O. Kazimierz Smoroński (1889-1942) Nowe Rybie - Auschwitz (53)

Wśród ofiar I Wojny światowej

Br. Wąż Bernard Józef (1888-1917), Szarwark - Jakobeny/Bukowina
Br. Józef, ur. 30 stycznia 1888 r. w parafii Szarwark, w diecezji tarnowskiej. Będąc w nowicjacie, po wybuchu I Wojny Światowej został wzięty do wojska. Często pisał listy z pola walki, w których wyrażał swe przywiązanie do Zgromadzenia. W nocy 23 stycznia 1917 r. został zastrzelony w czasie walki na froncie bukowińskim. Pochowany został w miejscowości Jakobeny, ówczesna Austria, dzisiejsza północna Rumunia.
Provincia Varsaviensis Congregationis Sanctissimi Redemptoris
Home