Ave, Maria! Ora pro nobis!
In memoriam redemptoristarum
Provinciae Varsaviensis
qui in Deo sunt
«  MAIUS  »

Sancti & beati
OMNES :: Elenchus :: Novissimi :: AETAS
Benonici ::
Warszawa 1944
Styczeń :: Luty :: Marzec :: Kwiecień :: Maj :: Czerwiec
Lipiec :: Sierpień :: Wrzesień :: Październik :: Listopad :: Grudzień
C.Ss.R.
:: EXPECTANTES


[01] [02] [03] [04] [05] [06] [07]
[08] [09] [10] [11] [12] [13] [14]
[15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]
[22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]
[29] [30] [31]


Requiescant in pace. Amen
01.05
In Congregatione
O. Edward Żyłowski (1934-2012) Gródek - Toruń (77)
Br. Bogumił - Stanisław  Basta (1934-2012) Przydonica - Tuchów (78)


O. Edward Zylowski CSSR
O. Edward Żyłowski, ur. 22 września 1934 r. w Gródku, w archidiecezji lwowskiej. Profesję zakonną złożył 2 sierpnia 1953 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 7 czerwca 1959 r. Zmarł 1 maja 2012 r. w Toruniu, w wieku 77 lat. Pracował apostolsko w Toruniu, Krakowie, Elblągu, Głogowie, Skarżysku-Kamiennej, Bardzie, Paczkowie i Łomnicy-Zdroju. Był socjuszem w juwenacie, katechetą, duszpasterzem, przełożonym domu, a także proboszczem. Krył w sobie wiele zainteresowań i pasji. Był człowiekiem mocno zaangażowanym w to, co podejmował. Zwykle starał się w oryginalny sposób tworzyć dzieła, za które podejmował odpowiedzialność. Posiadał umiejętność skupiania wokół siebie ludzi świeckich.

Br. Bogumil - Stanislaw Basta CSSR
Br. Bogumił - Stanisław Basta, ur. 22 marca 1934 r. w Przydonicy k. Gródka n. Dunajcem, w diecezji tarnowskiej. Profesję zakonną złożył 2 sierpnia 1951 r. Zmarł 1 maja 2012 r. w Tuchowie, w wieku 78 lat. Posługiwał we wspólnotach w Toruniu, Głogowie, Wrocławiu i Tuchowie jako brat refektorialny, zakrystianin, ogrodnik i furtian. Odznaczał się pogodą ducha i poczuciem humoru. Braterską opieką otaczał cierpiących współbraci, zwłaszcza o. Antoniego Bujaka i o. Józefa Zdunka. Ostatnie lata życia spędził w Tuchowie, gdzie cierpliwie znosił cierpienia spowodowane chorobami i trudności podeszłego wieku.Requiescant in pace. Amen

02.05
In Congregatione
O. Jan Błażej Darewski, Benonita (1780-1860) Warszawa - Worów (80)O. Jan Błażej Darewski, ur. 6 lutego 1780 r. w Warszawie. Profesję zakonną złożył w 1796 r. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1804 r. Zmarł w Worowie, 2 maja 1860 r., w wieku 80 lat. Pracował przy kościele św. Benona. W roku 1808 r. został wywieziony do Kostrzyna. Po powrocie pracował w diecezji warszawskiej. Był proboszczem w Worowie.


   
Papież Benedykt XIV

Prosper Lambertini (1675-1758)
Benedictus XIV 
Ur. 31 marca 1675 w Bolonii,
w roku 1727 został biskupem Ancony,
a w 1731 arcybiskupem Bolonii.
Wybrany na Papieża w dn. 17 sierpnia 1740.
Zmarł 3 maja 1758 r., w wieku 83 lat.
Uczynił wiele dobrego dla Kościoła.
W dniu 25 lutego 1749 r.
zatwierdził regułę naszego Zgromadzenia.

Requiescant in pace. Amen

03.05
In Congregatione
O. Mikołaj Koziński, Benonita (1775-1859) Bąków - Kraków (83)
Br. Wojciech - Józef Piórkowski (1915-1977) Berlin - New York, USA (62)
O. Alfons Wittig (1919-1983) Freyhan - Saratoga, USA (64)O. Mikołaj Koziński, ur. 9 grudnia 1775 w Bąkowie, w diecezji płockiej. Profesję zakonną złożył około 1810 r. Po zniesieniu klasztoru św. Benona udał się do redemptorystów w Szwajcarii. Tam otrzymał święcenia kapłańskie w dn. 9 grudnia 1814 r. Zmarł 3 maja 1859 r. w Krakowie, w wieku 83 lat. Pracował w Szwajcarii, a po powrocie do Polski - w Piotrkowicach, głównie jako wikariusz. Po rozproszeniu redemptorystów, w latach 1834-1843, pozostawał przy boku o. Jana Podgórskiego w Kościelcu i Nowej Górze. Ostatnie lata swego życia spędził w domu księży emerytów w Krakowie. O. Armand Passerat podkreślał jego przywiązanie do Zgromadzenia.


Br. Wojciech - Józef Piórkowski, ur. 24 stycznia 1915 r. w Berlinie. Profesję zakonną złożył 2 lutego 1938 r. Zmarł 3 maja 1977 r. w Nowym Jorku, w wieku 62 lat. Pełnił zakonną posługę w Toruniu, Warszawie i Gdyni. Był dobrym kucharzem. Odznaczał się pobożnością i pracowitością.

O. Alfons Wittig CSSR
O. Alfons Wittig, ur. 18 kwietnia 1919 r. w Freyhan, w diecezji wrocławskiej. Profesję zakonną złożył 31 marca 1938 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 9 sierpnia 1942 r. Zmarł w Saratoga w Stanach Zjednoczonych w dn. 3 maja 1983 r., w wieku 64 lat. Z końcem wojny przeszedł do Prowincji Warszawskiej. Przebywał w Ostrowie koło Poznania, Braniewie, Paczkowie, Warszawie, gdzie był rektorem. Długie lata sprawował funkcję moderatora Tirocinium przygotowując młodych misjonarzy polskich. Był żarliwym piewcą Matki Bożej Królowej Polski; odszedł z tej ziemi w Jej uroczystość, kiedy przebywał w USA. Chociaż był Niemcem i nim się czuł, to jednak do tego stopnia opanował język polski, iż był zaliczany przez księży i współbraci do najlepszych misjonarzy. Był gorliwym i wrażliwym na ludzkie biedy kapłanem.Requiescant in pace. Amen

04.05
In Congregatione
O. Marian Pirożyński (1899-1964) Lublin - Warszawa (64)


O. Marian Pirozynski CSSR
O. Marian Pirożyński, ur. 17 maja 1899 r. w Lublinie. Profesję zakonną złożył 19 marca 1922 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 28 czerwca 1925 r. Zmarł w Warszawie, dn. 4 maja 1964 r., w wieku 64 lat. Przebywał w Toruniu, Warszawie. Był rektorem we Wrocławiu, gdzie rozwinął szeroką działalność charytatywną na rzecz młodzieży akademickiej oraz redaktorem Homo Dei. Wydał wiele książek i broszurek. Publikował wiele artykułów. Był wicepostulatorem sprawy beatyfikacji Sługi Bożego o. Bernarda Łubieńskiego przygotowując i rozpoczynając proces beatyfikacyjny. W czasach komunizmu był aresztowany w latach 1953-54 i 1958-60. Charakteryzowały go niespożyta energia odwaga i indywidualizm. Był wielkim czcicielem Maryi Niepokalanej, Matki Nieustającej Pomocy poprzez słowo i pisma. Redemptorysta niezłomnyRequiescant in pace. Amen

05.05
In Congregatione
O. Franciszek Bernard (1802-1833) Weystadt - Kraków (30)
O. Franciszek Marcinek (1875-1955) Racibórz - Wrocław (79)O. Franciszek Bernard, ur. 2 grudnia 1802 r. w Weystadt, w Czechach. Profesję zakonną złożył 31 października 1827 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 10 kwietnia 1828 r. Zmarł 5 maja 1833 r. w Krakowie, w wieku 30 lat. Spoczywa na Cmentarzu Rakowickim. Słabe zdrowie nie pozwoliło mu rozwinąć szerszej działalności misyjnej. Był mistrzem Nowicjatu, kierownikiem szkoły w Piotrkowicach. Był dobrym śpiewakiem i organistą.

O. Franciszek Marcinek CSSR
O. Franciszek Marcinek, ur. 30 września 1875 r. pod Raciborzem na Górnym Śląsku. Profesję zakonną złożył 5 września 1897 r. Święcenia kapłańskie przyjął 2 sierpnia 1903 r. Zmarł 5 maja 1955 r. we Wrocławiu, w wieku 79 lat. Przebywał w Mościskach, Maksymówce, Toruniu, Tuchowie, Krakowie, Bardzie Śląskim. Był magistrem, rektorem, prowincjałem w latach 1933-1947. Wysyłał ojców do Ameryki Południowej. Jego staraniem powstał klasztor w Zamościu. Prowadził misje i rekolekcje. W czasie okupacji był aresztowany przez Niemców w Krakowie. Po ojcowsku był zatroskany o dobro Zgromadzenia.Requiescant in pace. Amen

06.05
In Congregatione
O. Karol Legutki (1886-1963) Siemiechów - Warszawa (76)


O. Karol Legutki CSSR
O. Karol Legutki, ur. 1 grudnia 1886 r. w Siemiechowie, w diecezji Tarnowskiej. Profesję zakonną złożył 2 sierpnia 1903 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 4 listopada 1909 w Krakowie. Zmarł 6 maja 1963 r. w Warszawie, w wieku 76 lat. Był magistrem Nowicjatu, prefektem Studentatu, rektorem w Maksymówce, Tuchowie, Krakowie, Warszawie, gdzie pełnił także obowiązki proboszcza. Prowadził wiele rekolekcji, szczególnie dla zakonnic i zakonników. Swą dobrocią, wyrozumiałością, spokojem podbijał sobie serca.Requiescant in pace. Amen

07.05
In Congregatione

Benedicamus Domino!Requiescant in pace. Amen

08.05
In Congregatione

Benedicamus Domino!


Przełożeni generalni Zgromadzenia:
http://www.cssrliguori.com/redemptorists/superiors-general/
Requiescant in pace. Amen
09.05
In Congregatione


O. Generał Matthias Raus (1829-1917)
Aspelt/Luksemburg - Bertigny/Szwajcaria (88)

Matthias Raus

O. Generał Maciej Raus, ur. 9 sierpnia 1829 w Aspelt, w Luksemburgu. Profesję zakonną złożył 1 listopada 1853 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 8 sierpnia 1858 r. Na generała został wybrany 1 marca 1894 r. Zmarł w 9 maja 1917 r. w Bertigny, w Szwajcarii, w wieku 88 lat. W roku 1894 utworzył wiceprowincję polską, która przynależała do prowincji austriackiej. W roku 1895 wizytował polskie klasztory, a w roku 1901 przyłączył wiceprowincję polską do prowincji praskiej. Dnia 27 kwietnia 1909 r. zrzekł się godności generała. Ostatnie lata swego życia spędził w Bischenbergu w Alzacji i Fryburgu w Szwajcarii.Requiescant in pace. Amen

10.05
In Congregatione
Br. Józef - Jan Janik (1928-1992) Łopoń - Toruń (63)
O. Tadeusz Henneberg (1921-2010) Warszawa - Warszawa (88)
O. Czesław Kudroń (1924-2011) Lubcza - Warszawa (86)


Br. Jozef - Jan Janik CSSR
Br. Józef - Jan Janik, ur. 15 lipca 1928 r. w Łoponiu, w diecezji tarnowskiej. Profesję zakonną złożył 2 sierpnia 1950 r. Zmarł 10 maja 1992 r. w Toruniu, w wieku 63 lat. Przebywał w Tuchowie i w Toruniu. Zajmował się głównie stolarstwem. Jako stolarz podnosił nieustannie swoje kwalifikacje, zdobywając tytuł czeladnika, a potem mistrza. Wykonał wiele kościelnych mebli w Toruniu, Elblągu, Gdyni i Warszawie przy ul. Pieszej. Był człowiekiem uczynnym, bardzo skromnym i pracowitym. Ponadto cechowało go budujące rozmodlenie.

O. Tadeusz Henneberg CSSR
O. Tadeusz Henneberg, ur. 21 grudnia 1921 r. w Warszawie. Profesję zakonną złożył 2 sierpnia 1939 r. Święcenia kapłańskie przyjął 22 kwietnia 1945 r. Zmarł 10 maja 2010 r. w Warszawie, w wieku 88 lat. Jego kapłańska posługa związana była głównie z pracą misyjno-rekolekcyjną. Przebywał we Wrocławiu, Zamościu, Toruniu, Krakowie, Warszawie przy ul. Karolkowej. Chętnie podejmował pracę duszpasterską w Niemczech i na Białorusi. Był konsultorem domowym, ekonomem w Krakowie i Toruniu. Odznaczał się troską o współbraci, żarliwością na pracach apostolskich.

O. Czeslaw Kudron CSSR
O. Czesław Kudroń, ur. 14 czerwca 1924 r. w Lubczy, w diecezji tarnowskiej. Profesję zakonną złożył 2 sierpnia 1943 r. Święcenia kapłańskie przyjął 18 grudnia 1949 r. Zmarł 10 maja 2011 r. w Warszawie, w wieku 86 lat. Przebywał w Toruniu, Krakowie, Warszawie na ul. Pieszej i Karolkowej. Był socjuszem w niższym seminarium w Toruniu, wikariuszem, katechetą, redaktorem naczelnym Homo Dei, kapelanem sióstr karmelitanek bosych, postulatorem w procesie beatyfikacyjnym o. Bernarda Łubieńskiego, przełożonym, radnym prowincjalnym. Głosił rekolekcje parafialne do kapłanów, kleryków i sióstr zakonnych. Wykładał psychologię, etykę, pedagogikę i historię filozofii w WSD w Toruniu. Opublikował kilka książek.Requiescant in pace. Amen

11.05
In Congregatione
O. Paweł Bednarz (1865-1896) Bratkowice - Leoben (31)O. Paweł Bednarz, ur. 18 stycznia 1865 r. w Bratkowicach, w diecezji przemyskiej. Profesję zakonną złożył 9 listopada 1884 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 1 maja 1890 r. Zmarł w Leoben (Austria), w dn. 11 maja 1896 r., w wieku 31 lat. Pracował jako lektor w Katzelsdorfie. Z powodu rozwijającej się choroby płuc został wysłany w roku 1893 do Polski. W ciężkim stanie przewieziono go z Mościsk do Leoben, gdzie zmarł i został pogrzebany.Requiescant in pace. Amen

12.05
In Congregatione
O. Wojciech Schrötter, Benonita (1774-1839) Reszel - Wierzbołów (65)O. Wojciech Schrötter, ur. w 1774 w Reszlu, na Warmii. Profesję zakonną złożył 15 września 1793 r. Święcenia kapłańskie przyjął w 1797 r. Zmarł w Wierzbołowie, w dn. 12 maja 1839 r., w wieku 65 lat. Uczył kleryków retoryki. Po wypędzeniu Benonitów z Warszawy został wywieziony na Warmię. Później przeniósł się do diecezji augustowskiej i był proboszczem w Wierzbołowie.Requiescant in pace. Amen

13.05
In Congregatione
O. Jan Nepomucen Świerczek (ur. 13.05.1916-1944) Jadowniki - Warszawa 44 (28)
Br. Anzelm - Stanisław Tokarz (1915-1985) Podemeszczna - Bardo (70)


O. Jan N. Swierczek CSSR
O. Jan Nepomucen Świerczek, ur. 13 maja 1916 r. w Jadownikach, w diecezji tarnowskiej. Profesję zakonną złożył 2 sierpnia 1936 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 29 czerwca 1941 r. Został zamordowany przez Niemców 6 sierpnia 1944 r. w Warszawie, w wieku 28 lat. Pracował w Warszawie. Był wesołym, gorliwym, dobrze zapowiadającym się misjonarzem.


Br. Anzelm - Stanisław Tokarz, ur. 4 maja 1915 r. w miejscowości Podemeszczna, w archidiecezji lwowskiej. Profesję złożył 2 lipca 1946 r. Zmarł 13 maja 1985 r. w Bardzie, w wieku 70 lat. Pełnił posługę także w Łomnicy Zdroju i w Tuchowie. Był dobrym ogrodnikiem.Requiescant in pace. Amen

14.05
In Congregatione
Bp Czesław Stanula (1940-2020) Szerzyny - Salvador (80)


Bp Czeslaw Stanula CSSR

O. bp Czesław Stanula C.SS.R. urodził się 27 marca 1940 r. w Szerzynach w diec. tarnowskiej. Pierwsze śluby zakonne w Zgromadzeniu Redemptorystów złożył 15 sierpnia 1957 r., a święcenia kapłańskie przyjął 19 lipca 1964 r. Wyjechał do pracy misyjnej w Argentynie, a następnie w 1972 r. został przeniesiony do Brazylii, do nowopowstającej placówki misyjnej polskich redemptorystów w ubogich regionach stanu Bahia – pracował przede wszystkim w sanktuarium w Bom Jesus da Lapa i jako misjonarz ludowy. W 1989 r. został mianowany przez papieża św. Jana Pawla II biskupem diecezji Floresta w stanie Pernambuco w Brazylii, gdzie pracował do  roku 1997. Następnie został przeniesiony do diecezji Itabuna w południowej czesci stanu Bahia, również jako orydnariusz, gdzie pracował do czasu przejścia na emeryturę w 2017 roku. Oprócz swej normalnej posługi w diecezji był także szczególnie zaangażowany w duszpasterstwo rodzin i odnowę charyzmatyczną. W Konferencji Episkopatu Brazylii (CNBB) pełnił funkcję przewodniczącego regionu „Nordeste 3”. Biskup Stanula dał się też poznać jako człowiek pióra. Za swoją aktywność literacką 22 maja 2012 r. został przyjęty do Akademii Literatury (Agral) w Itabuna, a za swoje zaangażowanie duszpasterskie i społeczne otrzymał 21 sierpnia 2013 r. tytuł obywatela honorowego stanu Bahia. W 2014 r. obchodził uroczyście złoty jubileusz kapłaństwa. Z tej okazji na Jego cześć siostra Miria Terezinha Kolling (znana kompozytorka muzyki kościelnej) skomponowała na Jego cześć specjalny hymn („Bispo Ceslau em Jubileu”), który po raz pierwszy był śpiewany na rozpoczęcie Mszy św. jubileuszowej przez chór złożony z 50 osób. Również Ojczyzna nie zapomniała o biskupie Stanuli. 7 maja 1996 r. w Ambasadzie Polski w stolicy Brasilia otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, a w 2018 r. w Warszawie otrzymał Krzyż Komandorski z Gwiazdą tego Orderu. Przybywając z wizytami w Europie wyświęcił na kapłanów wielu polskich redemptorystów oraz bierzmował wiele polskiej młodzieży, szczególnie w Polskiej Misji Katolickiej w Monachium i w Stuttgarcie. Ostatnie lata swego życia spędził w Salwadorze w stanie Bahia w Brazylii, czynnie głosząc Ewangelię i spełniając swoją posługę jako emerytowany biskup redemptorysta. Zmarł w dn. 14 maja 2020 r., w szpitalu Jorge Valente w Salvador, w Bahia, w stanie nagłej i ciężkiej choroby, w wieku 80 lat, w 63 roku życia zakonnego, w 56 roku życia kapłańskiego. Biskupem był przez 31 lat. Na misjach – początkowo w Argentynie, a potem w Brazylii – spędził 54 lata i oddał swe życie głosząc Obfite Odkupienie tamtejszym narodom. Pochowany w restrykcyjnych warunkach pandemii COVID-19, spoczywa na cmentarzu „Jardim da Saudade” w dzielnicy Brotas, Salvador (BA). Jest pamiętany z szczerą wdzięcznością i powszechnym uznaniem.Requiescant in pace. Amen
15.05
In Congregatione

Benedicamus Domino!Requiescant in pace. Amen
16.05
In Congregatione

Benedicamus Domino!


17 maja, dzień męczeńskiej śmierci jednego z nas...

Bł. Ivan ZiatykІван Зятик (1899-1952)
Bl. O. Ivan Ziatyk CSSR
ur. 26 grudnia 1899 w Odrzechowej k. Sanoka,
zm. 17 maja 1952 w obozie Ozernyj (Bratsk, Irkutsk) w Rosji
w wieku 52 lat.


Requiescant in pace. Amen
17.05
In Congregatione
Br. Ludwik Firlejczyk (1901-1963) Radziechów - Villa Ángela (62)


Bl. Ludwik Firlejczyk CSSR
Br. Ludwik Firlejczyk, ur. 1 stycznia 1901 r. w Radziechowie, w archidiecezji krakowskiej. Profesję zakonną złożył 2 sierpnia 1924 r. Zmarł 17 maja 1963 r. w Villa Ángela, w wieku 62 lat. Wyjechał do Argentyny w 1938 r. Pracował w różnych domach, szczególnie w charakterze kucharza. Był miły, serdeczny. Przez ludzi był często i długo wspominany. Swą ciężką chorobę znosił z wielkim poddaniem woli Bożej.Requiescant in pace. Amen
18.05
In Congregatione

Benedicamus Domino!Requiescant in pace. Amen
19.05
In Congregatione
O. Stefan Sdzuj (1910-1960) Żelazno - Gliwice (49)
O. Jerzy Nowicki (1963-2002) Gubin - Zielona Góra (38)
O. Józef Zając (1934-2014) Smarżowa - Elbląg (79)


O. Stefan Sdzuj CSSR
O. Stefan Sdzuj, ur. 8 grudnia 1910 r. w Żelaźnie k. Opola, w byłej diecezji wrocławskiej. Profesję zakonną złożył 5 września 1935 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 11 lutego 1940 r. Zmarł 19 maja 1960 r. w Gliwicach, w wieku 49 lat. Jako jeden z nielicznych redemptorystów niemieckich pozostał po wojnie w Polsce. Przebywał w Głogowie, Warszawie, Gliwicach. Był proboszczem w Rzeczycy koło Głogowa. Nauczył się dobrze języka polskiego. Pracował głównie w duszpasterstwie.

O. Jerzy Nowicki CSSR
O. Jerzy Nowicki, ur. 19 listopada 1963 r. w Gubinie, w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Profesję zakonną złożył 2 lutego 1989 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 29 maja 1994 r. Zginął w wypadku samochodowym 19 maja 2002 r. pod Zieloną Górą, w wieku 38 lat. Został pochowany w Głogowie. Pracował w Elblągu, Bardzie i w Truskawcu na Ukrainie. Był duszpasterzem, katechetą, misjonarzem. Odznaczał się radosnym usposobieniem, pogodą ducha, poczuciem humoru. Szybko nawiązywał kontakt z duchownymi i świeckimi.

O. Jozef Zajac CSSR
O. Józef Zając, ur. 8 lipca 1934 r. w Smarżowej k. Jasła, w diecezji tarnowskiej. Profesję zakonną złożył 31 sierpnia 1953 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 26 czerwca 1960 r. Zmarł 19 maja 2014 r. w szpitalu w Elblągu, w wieku 79 lat. Pracował jako misjonarz i duszpasterz w Elblągu, Toruniu, Bardzie, Paczkowie, Skarżysku-Kamiennej, Gdyni. Był wytrwały i gorliwy. W ostatnich latach zmagał się z chorobą nowotworową.Requiescant in pace. Amen
20.05
In Congregatione
Br. Wacław - Stanisław Janik (1930-2015) Łopoń - Tuchów (85)


Br. Waclaw - Stanislaw Janik CSSR
Br. Wacław - Stanisław Janik, ur. 14 stycznia 1930 r. w Łoponiu k. Wojnicza, w diecezji tarnowskiej. Profesję zakonną złożył 2 sierpnia 1951 r., a wieczystą 2 sierpnia 1957 r. Zmarł 20 maja 2015 r. w Tuchowie, w wieku 85 lat. Posługiwał w Toruniu, Krakowie, Tuchowie, Bardzie, Wrocławiu, Braniewie i Rzymie (słynny fratello Vences). Ostatnie 23 lata (1992-2015), spędził ponownie w Tuchowie. Z oddaniem zajmował się domem i przybywającymi gośćmi. Był zwłaszcza krawcem, ale pełnił też posługę zakrystianina i opiekuna refektarza. Szczególnym rysem duchowości br. Wacława było oddanie się modlitwie oraz ludziom ubogim i skrzywdzonym, którzy przybywając do klasztoru, zawsze mogli liczyć na jego pomoc.Requiescant in pace. Amen

21.05
In Congregatione
Br. kl. Marian Szypuła (1901-1922) Skoczów - Tuchów (21)
O. Kazimierz Smoroński (1889-1942) Nowe Rybie - Auschwitz (53)


Br. Kl. Marian Szypula CSSR
Br. kl. Marian Szypuła, ur. 15 września 1901 r. w Skoczowie na Śląsku. Profesję zakonną złożył 23 października 1919 r. Zmarł 21 maja 1922 r. w Tuchowie. Chorobę, która przyczyniła się do przedwczesnej śmierci, znosił z pogodą i w zjednoczeniu z Bogiem. Przeżył 21 lat.

O. Kazimierz Smoronski
O. Kazimierz Smoroński, ur. 18 listopada 1889 w Nowym Rybiu, w diecezji tarnowskiej. Profesję zakonną złożył 2 sierpnia 1906 r. Święcenia kapłańskie przyjął 2 czerwca 1911 w Krakowie. Zmarł 21 maja 1942 r. w niemieckim obozie zagłady w Auschwitz. Przebywał w Maksymówce, Tuchowie, Krakowie. Studiował Pismo Święte w Rzymie, osiągając stopień licencjatu. Był wykładowcą, redaktorem, duszpasterzem. Powołał do życia czasopismo Homo Dei. Niezmiernie pracowity, obdarzony talentem organizacyjnym, kierował owocnie stowarzyszeniami: Dziecięctwa Pana Jezusa, Rozkrzewiania wiary. Dużo czasu poświęcał pracy w kościele. Szczególną opieką otaczał upośledzonych. Aresztowany przez Niemców został wysłany do obozu zagłady w Auschwitz, gdzie został zamordowany i spalony, w wieku 53 lat. Jego proces beatyfikacyjny rozpoczął się 17 września 2003 roku.Requiescant in pace. Amen
22.05
In Congregatione

Benedicamus Domino!Requiescant in pace. Amen
23.05
In Congregatione

Benedicamus Domino!Requiescant in pace. Amen
24.05
In Congregatione
Br. Grzegorz - Stanisław Cieślak (1871-1931) Buk - Kraków (59)Br. Grzegorz - Stanisław Cieślak, ur. 17 listopada 1871 r. w Buku, w diecezji poznańskiej. Profesję zakonną złożył 24 września 1898 r. Zmarł 24 maja 1931 r. w Krakowie, przeżywszy 59 lat. Szczególnie zasłużył się przy budowie kościoła i klasztoru w Krakowie. Pracował ponadto w Toruniu. Pod każdym względem był wzorowym bratem i zakonnikiem. Odznaczał się zdolnością, pracowitością i usłużnością.Requiescant in pace. Amen
25.05
In Congregatione
O. Henryk Kotyński (ur. 25.05.1880-1944) Wysokie Mazowieckie - Warszawa 44 (64)
Br. kl. Józef Nowotarski (1911-1931) Posada Górna - Tuchów (20)
O. Emanuel Trzemeski (1879-1968) Ożydów - Wrocław (89)
Br. Paweł - Wawrzyniec Święs (1884-1970) Moroń - Toruń (85)


O. Henryk Kotynski CSSR
O. Henryk Kotyński, ur. 25 maja 1880 r. w Wysokim Mazowieckim, w ówczesnej diecezji sejneńskiej. Święcenia kapłańskie otrzymał 18 lipca 1909 r. Pracował jako kapelan szpitala w Lublinie. Do Zgromadzenia wstąpił jako kapłan. Profesję zakonną złożył 8 września 1912 r. Został zamordowany przez Niemców 6 sierpnia 1944 r. w Warszawie, mając 64 lata życia. Przebywał w Mościskach, Maksymówce, Warszawie. Podczas pierwszej wojny światowej w 1915 r. został wywieziony przez Rosjan do Lwowa i tam pozostawał przez kilka miesięcy. Pełnił posługę prefekta braci. Był dobrym spowiednikiem, liturgistą, człowiekiem modlitwy i umartwienia.

Br. Kl. Jozef Nowotarski CSSR
Br. kl. Józef Nowotarski, ur. 23 marca 1911 r. w Posadzie Górnej, w diecezji przemyskiej. Profesję zakonną złożył 2 sierpnia 1930 r. Zmarł 25 maja 1931 r. w Tuchowie, w wieku 20 lat. Będąc klerykiem zachorował na gruźlicę. Swe cierpienia uświęcał modlitwą i zdaniem się na wolę Bożą. Był szczery, wesoły pracowity, usłużny. Wszystko przyjmował w duchu wiary.

O. Emanuel Trzemeski CSSR
O. Emanuel Trzemeski, ur. 11 kwietnia 1879 r. w Ożydowie, w archidiecezji lwowskiej. Profesję zakonną złożył 8 września 1902 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 2 sierpnia 1903 r. Zmarł 25 maja 1968 r. we Wrocławiu, przeżywszy 89 lat. Przebywał w Tuchowie, Krakowie, Toruniu, Wrocławiu, Łomnicy Zdroju. Był dyrektorem Juwenatu, magistrem Nowicjatu, rektorem, prowincjałem w latach 1918-1933, członkiem Kapituły Generalnej w r. 1921. Jego dziełem jest juwenat i klasztor w Toruniu. Wizytował niektóre zgromadzenia zakonne, m. in. Niepokalanki i Nazaretanki. Był wzorem zakonnika i mężem modlitwy.

Br. Pawel - Wawrzyniec Swies CSSR
Br. Paweł - Wawrzyniec Święs, ur. 12 lipca 1884 r. w Moroniu, w diecezji tarnowskiej. Profesję złożył 25 marca 1916 r. Zmarł 25 maja 1970 r. w Toruniu, w wieku 85 lat. Przebywał w Mościskach, Krakowie, Warszawie, Toruniu. Był kucharzem. Odznaczał się pracowitością i pobożnością.Requiescant in pace. Amen
26.05
In Congregatione

Benedicamus Domino!Requiescant in pace. Amen
27.05
In Congregatione
Br. kl. Józef Heleniak (1921-1944) Pyszówka - Tuchów (23)


Br. Kl. Jozef Heleniak CSSR
Br. kl. Józef Heleniak, ur. 16 maja 1921 r. w Pyszówce, w diecezji przemyskiej. Profesję zakonną złożył 2 sierpnia 1939 r. Zmarł 27 maja 1944 r. w Tuchowie, w wieku 23 lat. Długie i ciężkie cierpienia choroby znosił z poddaniem się woli Bożej.Requiescant in pace. Amen
28.05
In Congregatione
O. Józef Poppi (1885-1910) Rudniki - Kraków (25)O. Józef Poppi, ur. 20 marca 1885 r. w Rudnikach, w diecezji przemyskiej. Profesję zakonną złożył 2 sierpnia 1902 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 28 lipca 1907 r. Zmarł 28 maja 1910 r. w Krakowie, w wieku 25 lat. Pracował w Maksymówce. Był wykładowcą literatury polskiej w Studentacie. W młodym wieku zachorował na gruźlicę. Przejawiał uzdolnienia literackie i poetyckie. Odznaczał się pracowitością i głęboką religijnością.Requiescant in pace. Amen
29.05
In Congregatione

Benedicamus Domino!Requiescant in pace. Amen
30.05
In Congregatione
Br. kl. Ferdynand Doleżal (ur. 30.05.1923-1944) Kraków - Warszawa 44 (21)


Br. Kl. Ferdynand Dolezal CSSR
Br. kl. Ferdynand Doleżal, ur. 30 maja 1923 r. w Krakowie. Profesję zakonną złożył 2 lutego 1941 r. Został zamordowany przez Niemców 6 sierpnia 1944 r. w Warszawie, przeżywszy 21 lat. Z rozkazu policji niemieckiej opuścił Tuchów i powrócił do rodzinnego domu. Podjął pracę w fabryce silników elektrycznych. Po kilku miesiącach został wysłany przez prowincjała do klasztoru w Warszawie z zamiarem kontynuacji studiów.Requiescant in pace. Amen

31.05
In Congregatione

Benedicamus Domino!« APRILIS ÷ JUNIUS »

Provincia Varsaviensis Congregationis Sanctissimi Redemptoris
Home :: CSsR News :: Defuncti in CSsR
Polonia / DL