Przykłady aranżacji

 

Wg Slad losu

Autorstwa Anny Górgól

Acrobat (pdf)
http://www.awodka.net/SL/VC/partytury.zip   
Audio (mp3)
http://www.awodka.net/SL/VC/audios.zip   
Finale 2010 (mus)
http://www.awodka.net/SL/VC/finale2010.zip