In memoriam redemptoristarum

Provinciae Varsaviensis
qui in Deo sunt


DECEMBER

Sancti & beati
OMNES :: Elenchus :: Novissimi :: AETAS
Benonici ::
Warszawa 1944
Styczeń :: Luty :: Marzec :: Kwiecień :: Maj :: Czerwiec
Lipiec :: Sierpień :: Wrzesień :: Październik :: Listopad :: Grudzień
C.Ss.R.
:: EXPECTANTES


[01] [02] [03] [04] [05] [06] [07]
[08] [09] [10] [11] [12] [13] [14]
[15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]
[22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]
[29] [30] [31]


Requiescant in pace. Amen
01.12
In Congregatione

O. Karol Sobek (1873-1922) Siemianowice - Kościan (49)
Br. kl. Jan Nowakowski (ur. 1 grudnia 1918 - 1944) Zakościele - Warszawa 44
(25)
---
O. Karol Sobek, ur. 20 stycznia 1873 roku w Siemianowicach, na Śląsku. Profesję zakonną złożył 2 sierpnia 1899 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 31 lipca 1904 r. Zmarł w Kościanie 1 grudnia 1922 r., w wieku 49 lat. Prawie całe swoje kapłańskie życie spędził w Krakowie. Po utworzeniu prowincji polskiej był pierwszym jej prokuratorem. Podczas pierwszej wojny światowej pracował na Śląsku. Prowadził wiele misji. Był sumienny, pracowity.

Br. kl. Jan Nowakowski, ur. 1 grudnia 1918 r. w Zakościelu, w diecezji przemyskiej. Profesję zakonną złożył prawdopodobnie przed 6 sierpnia 1944 r., kiedy to został zamordowany przez Niemców w Warszawie, osiągnąwszy wiek 25 lat. Po wybuchu I Wojny Światowej w czasie okupacji bolszewickiej pracował w Mościskach pomagając rodakom. Był człowiekiem surowej ascezy.Requiescant in pace. Amen

02.12
In Congregatione

O. Feliks Krajewski (1865-1917) Pleszew - Tuchów (52)
---
O. Feliks Krajewski, ur. 20 listopada 1865 r. w Pleszewie, w diecezji poznańskiej. Święcenia kapłańskie otrzymał 24 lipca 1892 r. Pracował w archidiecezji gnieźnieńsko-poznańskiej. Był administratorem parafii w Podlesiu. Jako kapłan wstąpił do Zgromadzenia i 2 sierpnia 1908 r. złożył profesję zakonną. Zmarł 2 grudnia 1917 r. w Tuchowie, w wieku 52 lat. Przebywał w Mościskach, Krakowie, Warszawie, Tuchowie. Pracował jako misjonarz na Kaukazie. W czasie pierwszej wojny światowej przebywał w Krakowie i Pradze.
Requiescant in pace. Amen

03.12
In Congregatione»
Oblat Stanisław Karaś (1949-2013) Tuchów (64)
---
Oblat Stanisław Karaś, syn Jana i Marii z domu Lech, ur. 9 października 1949 r. w Tuchowie, gdzie zmarł w dn. 3 grudnia 2013 r., przeżywszy 64 lata. Spoczywa razem z Redemptorystami w ich tuchowskiej kwaterze. Miał dwoje rodzeństwa: brata Antoniego i siostrę Józefę. Szkołę podstawową oraz Zasadniczą Szkołę Zawodową Rolniczą ukończył w Tuchowie, zdobywając zawód ślusarza. W wieku 17 lat (1966) został przyjęty do pracy w tuchowskim klasztorze. Po odbyciu służby wojskowej, gdzie zdobył prawo jazdy kategorii II (1970-1972), powrócił do pracy w Klasztorze, zatrudniony jako kierowca. Pracował nieprzerwanie w tuchowskim domu zakonnym przez ponad 47 lat. Jego największym atutem były dyskrecja i sumienność w podejściu do powierzanych mu zadań. W dniu 12 października 2013 r., z rąk Ojca Wikariusza Prowincjała, przyjął dyplom Oblata Zgromadzenia Redemptorystów, nadany przez Ojca Generała Michaela Brehla. Ogromnie się cieszył tym tytułem i jego duchowymi owocami. Żył przecież i pracował wśród Redemptorystów przez niemal całe życie. Jego pochowanie wśród Ojców i Braci Redemptorystów stało się rzeczą zupełnie naturalną. Wszak wśród nich - na wzgórzu lipowym - była jego „druga rodzinaʺ. W niej też pozostaje otoczony wdzięczną pamięcią i ciepłymi wspomnieniami, jako człowiek prawy, Zgromadzeniu ogromnie oddany i wierny Przyjaciel Klasztoru.Requiescant in pace. Amen

04.12
In Congregatione
---
Benedicamus Domino!Requiescant in pace. Amen

05.12
In Congregatione
---
Benedicamus Domino!Requiescant in pace. Amen

06.12
In Congregatione
---
Benedicamus Domino!Requiescant in pace. Amen

07.12
In Congregatione
O. Władysław Całka (1897-1969) Kolanów - Bardo (72)
---
O. Władysław Całka, ur. 4 listopada 1897 r. w Kolanowie, w diecezji tarnowskiej. Profesję zakonną złożył 2 sierpnia 1918 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 28 lipca 1925 r. Zmarł 7 grudnia 1969 r. w Bardzie, przeżywszy 72 lata. Przebywał w Krakowie, Wilnie, Toruniu, Gliwicach, Bardzie. Był profesorem w Juwenacie, magistrem Nowicjatu braci, superiorem w Paczkowie. Miał uzdolnienia literackie, pisał wiersze. Pracował wiele w duszpasterstwie jako wikariusz, katecheta, spowiednik, kierownik duchowy m. in. Sługi Bożej Rozalii Celakówny. Odznaczał się pogodnym usposobieniem, prostotą, pokorą oraz szczerą pobożnością. Spoczywa w Bochni, rodzinnej miejscowosci, na cmentarzu św. Rozalii.Requiescant in pace. Amen

08.12
In Congregatione
---
Benedicamus Domino!Requiescant in pace. Amen

09.12
In Congregatione

O. Józef Bułka (1921-1962) Rudniki - Kraków (41)
---
O. Józef Bułka, ur. 7 marca 1921 w Rudnikach, w diecezji przemyskiej. Profesję zakonną złożył 2 sierpnia 1939 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 20 kwietnia 1946 r. Zmarł w Krakowie 9 grudnia 1962 r., w wieku 41 lat. Pracował w Bardzie, Toruniu, Gliwicach oraz Krakowie, gdzie prowadził Tirocinium. Był zasadniczo misjonarzem. Odznaczał się niezwykłą pracowitością i uczynnością względem współbraci. Brał udział w ogólnopolskim duszpasterstwie trzeźwościowym i popierał ruch abstynencki.Requiescant in pace. Amen

10.12
In Congregatione
---
Benedicamus Domino!Requiescant in pace. Amen

11.12
In Congregatione
O. Stefan Ryznar (1916-1998) Szerzyny - Tuchów (82)
---
O. Stefan Ryznar, ur. 8 września 1916 r. w Szerzynach, w diecezji tarnowskiej. Profesję zakonną złożył 2 sierpnia 1937 r. Święcenia kapłańskie przyjął 14 czerwca 1942 r. Zmarł 11 grudnia 1998 r. w szpitalu w Tuchowie, przeżywszy 82 lata. Na uniwersytecie w Poznaniu uzyskał stopień magistra nauk przyrodniczych. Był profesorem w Juwenacie, rektorem i proboszczem w Toruniu i Wrocławiu, wicepostulatorem w sprawie beatyfikacji o. Bernarda Łubieńskiego. Przebywał w Lubaszowej. Napisał dwie broszurki z przemówieniami maryjnymi oraz własne tłumaczenie psalmów brewiarzowych. Chętnie spieszył z kapłańską posługą. Miał wyjątkową łatwość przemawiania do starszych, dzieci i młodzieży. Kazania mówił w sposób oryginalny, interesujący, praktyczny. Odznaczał się bystrością i wielkim zmysłem praktycznym oraz kulturą towarzyską.Requiescant in pace. Amen

12.12
In Congregatione
O. Franciszek Kulisiński, Benonita (1779-1828) Chełmno - Grodziczno (49)
---
O. Franciszek Kulisiński, ur. 29 stycznia 1779 r. w Chełmnie, w diecezji chełmińskiej. Profesję zakonną złożył w 1800 r. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1802 r. Zmarł dnia 12 grudnia 1828 r. w Grodzicznie, w wieku 49 lat. Był nauczycielem w szkole św. Benona. Wywieziony w roku 1808 do Kostrzyna musiał powrócić do rodzinnego miasta. W roku 1811 został administratorem, a później proboszczem parafii w Grodzicznie, w diecezji chełmińskiej.Requiescant in pace. Amen

13.12
In Congregatione
O. Józef Grochot (1915-1993) Podłęże - Kopenhaga (78)
---
O. Józef Grochot, ur. 9 lipca 1915 r. w Podłężu w diecezji krakowskiej. Profesję zakonną złożył 2 sierpnia 1934 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 25 czerwca 1939 r. Zmarł 13 grudnia 1993 r. w Regii Kopenhaga, przeżywszy 78 lat. Spoczywa w Kopenhadze. Studiował filozofię na Angelicum w Rzymie. Przebywał w Luxemburgu. Uzyskał tytuł doktora filozofii na Uniwersytecie w Krakowie. Był wykładowcą w Prowincji Strasburskiej, członkiem ogólnokościelnych organizacji do spraw duszpasterstwa Polonii. Pracował w Danii. Pełnił obowiązki wiceprowincjała. Był dobrym mówcą i kaznodzieją. Odznaczał się stanowczością, silną wolą. Był człowiekiem światłym, inteligentnym. Mimo, iż przebywał poza granicą, interesował się sprawami prowincji i życiem współbraci.Requiescant in pace. Amen

14.12
In Congregatione
O. Kazimierz Bojdo (1934-1996) Jaworsko - Głogów (62)
---
O. Kazimierz Bojdo, ur. 13 kwietnia 1934 r. w Jaworsku, w diecezji tarnowskiej. Profesję zakonną złożył 2 sierpnia 1953 r. Święcenia otrzymał 7 czerwca 1959 r. Zmarł nagle 14 grudnia 1996 r. w Głogowie, w wieku 61 lat. Był bibliotekarzem w Tuchowie, katechetą w Gliwicach, proboszczem w Szczecinku, Bardzie i Krakowie. Ze względu na pogarszający się stan zdrowia zrezygnował z wyjazdu na misje do Boliwii. Był łagodnego usposobienia, życzliwy dla wszystkich, pracowity, obowiązkowy.Requiescant in pace. Amen
15.12
In Congregatione

O. Stanisław Wójcik, Junior (1948-1999) Ołpiny - Paczków (51)
O. Kazimierz Zabawa (1928-2012) Łęki Górne - Saskatoon (84)
---
O. Stanisław Wójcik, Junior, ur. 26 marca 1948 r. w Ołpinach, w diecezji tarnowskiej. Profesję zakonną złożył 15 sierpnia 1967 r. Święcenia kapłańskie przyjął w Tuchowie 21 czerwca 1973 r. Zginął 15 grudnia 1999 r. w wypadku samochodowym na drodze z Opola do Paczkowa, osiągnąwszy wiek 51 lat. Przebywał w Toruniu, Bardzie, Gliwicach, Paczkowie, Elblągu. Prowadził duszpasterstwo młodzieży. Ukończył Tirocinium. Pracował jako misjonarz, katecheta. W czasie studiów na ATK był jednocześnie duszpasterzem akademickim. Chętnie głosił misje i rekolekcje. Posiadał niezwykłą łatwość przepowiadania, jasność przekazu. Używał ciekawych obrazów, stawiał słuchaczowi pytania. Miał miły głos. Gromadził wokół siebie wielu współbraci. Był bezkonfliktowy, zawsze pełen inicjatywy i chętny do pracy. Odznaczał się wybitnymi zdolnościami plastycznymi.

O. Kazimierz Zabawa, ur. 11 grudnia 1928 r. w Łękach Górnych, w diecezji tarnowskiej. Profesję zakonną złożył 2 sierpnia 1948 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 19 czerwca 1955 r. Zmarł 15 grudnia 2012 r. w Saskatoon w Kanadzie, w wieku 82 lat. Studiował prawo kanoniczne na KUL, uzyskując doktorat. Przebywając w Tuchowie wykładał prawo kanoniczne i język angielski w WSD, był redaktorem Naszych wiadomości oraz krótko prefektem studentatu. Jego pasją było pszczelarstwo, którym zajmował się w latach 1962-1976 w Tuchowie i okolicy. Jako duszpasterz pracował w Gliwicach i w prowincji Edmonton w Kanadzie, dokąd wyjechał w 1978 r. Pracował w Calgary, Moose Jaw, Winnipeg i Saskatoon.Requiescant in pace. Amen

16.12
In Congregatione
O. Emil Stanula (1935-1999) Szerzyny - Warszawa (64)
---
O. Emil Stanula, ur. 9 lipca 1935 r. w Szerzynach, w diecezji tarnowskiej. Profesję zakonną złożył 2 sierpnia 1953 r. Święcenia kapłańskie przyjął 7 czerwca 1959 r. Zmarł 16 grudnia 1999 r. w Warszawie, w wieku 64 lat. Na Uniwersytecie Jagiellońskim uzyskał stopień magistra filologii klasycznej oraz magistra teologii w zakresie patrologii na ATK, następnie doktorat i habilitację. Został profesorem nadzwyczajnym, później zwyczajnym historii literatury i teologii patrystycznej na ATK oraz wykładowcą patrologii w Tuchowie. Był prodziekanem i dziekanem Wydziału Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych. Angażował się w duszpasterstwie młodzieży licealnej i akademickiej. Prowadził płodną działalność pisarską wydając książki głównie z zakresu teologii patrystycznej, np.: Pisma Starożytnych Pisarzy. Za swoją działalność naukową był wielokrotnie nagradzany przez rektora ATK i przez ministra Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Otrzymał nagrodę wykładowców katolickich “Złotego Feniksa”. Był wybitnym uczonym, cenionym wykładowcą, przyjaznym, otwartym i serdecznym współbratem.Requiescant in pace. Amen

17.12
In Congregatione
O. Józef Langanki, Benonita (1787-1838) Jeziorany - Gościszewo (62)
---
O. Józef Langanki, młodszy brat ojców Walentego i Kazimierza, ur. 20 października 1787 w Jezioranach na Warmii. Święcenia kapłańskie otrzymał 2 października 1812 r. Zmarł jako proboszcz w Gościszewie (Braunswald) 17 grudnia 1838 r., w wieku 62 lat. Jako kleryk-nowicjusz został wywieziony z Warszawy w 1808 r. Z rozporządzenia władz odwieziono go z innymi braćmi do granicy warmińskiej. Seminarium ukończył w Braniewie. Był proboszczem w Gościszewie.Requiescant in pace. Amen

18.12
In Congregatione
O. Tadeusz Ozga (1924-1986) Kraków - Kraków (62)
O. Edward Ryba (1933-2011) Jaworze Dolne - Gdynia (78)
---
O. Tadeusz Ozga, ur. 7 stycznia 1924 r. w Krakowie. Profesję zakonną złożył 2 lutego 1941 r. Święcenia kapłańskie przyjął 17 kwietnia 1949 r. Zmarł w Braniewie 18 grudnia 1986 r., przeżywszy 62 lat. Przebywał w Krakowie, gdzie spoczywa, oraz w Głogowie. Był rektorem, sekretarzem prowincjała, proboszczem w Jaczowie koło Głogowa. Odznaczał się starannością, dokładnością, sumiennością w sprawach kancelaryjnych. Miał zdolności artystyczne. Był bardzo miły w kontaktach z ludźmi.

O. Edward Ryba, r. 5 listopada 1933 r. w Jaworzu Dolnym, w diecezji tarnowskiej. Profesję zakonną złożył 2 sierpnia 1952 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 24 sierpnia 1958 r. Zmarł 18 grudnia 2011 r. w Gdyni, w wieku 78 lat. Spoczywa w Gdyni. Przebywał w Skarżysku Kamiennej, Mierzynie, Szczecinie i Gdyni. Był proboszczem, budowniczym kościołów, przełożonym wspólnot, kapelanem solidarności. Odznaczał się pracowitością, sumiennością, wytrwałością i pokorą.Requiescant in pace. Amen

19.12
In Congregatione
Br. Korneliusz - Ludwik Roman (ur. 19 grudnia 1897 - 1944) Kołkówka - Warszawa 44 (46)
O. Edward Hryniewicki (1909-1959) Jeroniki - Villa Angela, Argentina (50)
---
Br. Korneliusz - Ludwik Roman, ur. 19 grudnia 1897 r. w Kołkówce, w diecezji tarnowskiej. Profesję zakonną złożył 2 sierpnia 1924 r. Został zamordowany przez Niemców 6 sierpnia 1944 r. w Warszawie, przeżywszy 46 lat. Przebywał w Toruniu, Warszawie. Pracował jako krawiec, infirmarz w Juwenacie, zakrystian. Odznaczał się osobistą kulturą, uczynnością, zamiłowaniem do porządku. Wzbudzał szacunek i zaufanie.

O. Edward Hryniewicki, ur. 1 września 1909 r. w Jeronikach, w diecezji wileńskiej. Profesję zakonną złożył 2 sierpnia 1929 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 12 sierpnia 1934 r. Zmarł 19 grudnia 1959 r. w Villa Ángela, w wieku 50 lat. Wyjechał na misje do Argentyny w 1940 r. Przebywał w Charata, Villa Angela, Resistencia. Pracował pośród katolików i Indian. Był wizytatorem i jednocześnie proboszczem w Charata. Pracował w duszpasterstwie, prowadził misje. Był pogodnego usposobienia, entuzjastyczny i przedsiębiorczy w pracy.Requiescant in pace. Amen

20.12
In Congregatione
O. Józef Baraniak (1946-2016) Błenna - La Plata/Quilmes, Argentina (70)
---
O. Józef Baraniak urodził się 21 stycznia 1946 r. w Błennej, a zmarł po dłuższej chorobie w dn. 20 grudnia 2016 r. w La Plata, przeżywszy 70 lat. Spoczywa w Quilmes. Pierwsze śluby zakonne złożył 24 września 1962 r., zaś śluby wieczyste 1 lutego 1972 r. Został wyświęcony na kapłana 21 czerwca 1972 r. w Tuchowie i wyjechał na misje do Argentyny. Już w 1973 r. został przełożonym i proboszczem parafii Najświętszego Serca w Villa Angela, następnie pełnił posługę jako proboszcz w kilku kolejnych parafiach: Matki Nieustającej Pomocy w Buenos Aires, w miejscowości Charata, w domu parafialnym i nowicjacie redemptorystów w San Pedro, potem w Matara i ponownie w Villa Angela. Od 2013 r. był wikariuszem w parafii Matki Bożej Fatimskiej w Chubut w Patagonii. Był to redemptorysta, który umiłował ludzi ubogich i dla nich poświecił swoje życie, głosząc im Słowo Boże oparte na swoim pokornym świadectwie. Umiłował całym sercem Maryję, a różaniec był dla niego obroną i siłą w życiu duchowym. Info ITARequiescant in pace. Amen

21.12
In Congregatione

---
Benedicamus Domino!Requiescant in pace. Amen

22.12
In Congregatione
O. Edmund Zieliński (1912-1969) Dortmund - Kraków (57)
---
O. Edmund Zieliński, ur. 15 września 1912 r. w Dortmundzie, w diecezji Padeborn w Niemczech. Profesję zakonną złożył 2 sierpnia 1933 r. Święcenia kapłańskie przyjął 29 czerwca 1938 r. Zmarł 22 grudnia 1969 r. w Krakowie, przeżywszy 57 lat. Przebywał w Toruniu, Zamościu, Krakowie. Był rektorem, radnym nadzwyczajnym w zarządzie prowincji. Angażował się w sprawy wychowania młodzieży zakonnej. Był dobrym, pracowitym misjonarzem i kaznodzieją.Requiescant in pace. Amen

23.12
In Congregatione
O. Szulski Jan, Benonita (1785-1848) Gąsowo - St. Niklaus (64)
O. Walenty Abramski (1802-1868) Drwały - Słupia
(66)

Br. Tadeusz - Stanisław Karciarz (1931-1984) Biały Dunajec - Braniewo (63)
---
O. Szulski (Schulski) Jan (1785-1848) Gąsowo/k. Ostrołęki – St. Niklaus/ Szwajcaria (64)

O. Walenty Abramski, ur. 6 czerwca 1802 r. w miejscowości Drwały, w Pułtusku. Święcenia kapłańskie otrzymał 23 kwietnia 1826 r. Profesję zakonną złożył 8 grudnia 1826 r. Zmarł 23 grudnia 1868 r. w Słupi, w wieku 66 lat. Był wikariuszem i ekonomem w Piotrkowicach. Po zamknięciu klasztoru pozostał w diecezji krakowsko-kieleckiej. Był administratorem i proboszczem w Słupi.

Br. Tadeusz - Stanisław Karciarz, ur. 30 września 1931 r. w Białym Dunajcu, w diecezji krakowskiej. Profesję zakonną złożył 2 sierpnia 1948 r. Zmarł 23 grudnia 1984 r. w Braniewie, przeżywszy 63 lata. Przebywał w Toruniu, Braniewie, Głogowie i Łomnicy Zdroju. Był dobrym ogrodnikiem. Odznaczał się pracowitością, cichością, pobożnością.Requiescant in pace. Amen

24.12
In Congregatione
---
Benedicamus Domino!Requiescant in pace. Amen

25.12
In Congregatione
O. Stanisław Solarz (1894-1974) Ołpiny - Braniewo (80)
O. Stanisław Jękot (1931-1976) Kielanowice - Zamość (45)
---
O. Stanisław Solarz, ur. 5 maja 1894 r. w Ołpinach, w diecezji tarnowskiej. Profesję zakonną złożył 2 sierpnia 1914 r. Święcenia kapłańskie przyjął 20 marca 1920 r. Zmarł w Braniewie 25 grudnia 1974 r., w wieku 80 lat. Przebywał w Toruniu, Braniewie i Krakowie. Ukończył biologię na uniwersytecie w Poznaniu. Był profesorem w Juwenacie i Studentacie, dyrektorem Juwenatu, prefektem studentów i braci, magistrem Nowicjatu, proboszczem. W trudnych latach przedwojennych zorganizował pomoc charytatywną dla biednej ludności Torunia, za co został odznaczony przez władze państwowe. Był niezmordowanym krzewicielem kultu Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Przyczynił się w znacznej mierze do zapoczątkowania i rozpowszechnienia w Polsce nabożeństwa Nieustannej Nowenny. Odznaczał się uzdolnieniami praktycznymi i społecznym nastawieniem, uczynnością i pracowitością. Był głęboko religijnym, pobożnym, przywiązanym do Zgromadzenia.

O. Stanisław Jękot, ur. 1 lutego 1931 r. w Kielanowicach, w diecezji tarnowskiej. Profesję zakonną złożył 2 sierpnia 1949 r. Święcenia kapłańskie przyjął 17 czerwca 1956 r. Zmarł w Zamościu, w dn. 25 grudnia 1976 r., przeżywszy zaledwie 45 lat. Przebywał w Warszawie, Szczecinku, Zamościu. Był rektorem. Ukończył Tirocinium i pracował jako misjonarz. Kazania mówił prosto i z głębokim przekonaniem, co prowadziło do nawróceń. Był wyrozumiały dla współbraci. Cierpienia choroby znosił spokojnie, z poddaniem się woli Bożej.Requiescant in pace. Amen

26.12
In Congregatione
O. Józef Sikorski (1949-2008) Bistuszowa - Elbląg (60)
O. Alojzy Sławek (1932-2015) Trawniki - Tuchów (83)
---
O. Józef Sikorski, ur. 7 kwietnia 1948 r. w Bistuszowej, k. Tuchowa. Profesję zakonną złożył 15 sierpnia 1972 r. Święcenia kapłańskie przyjął 25 maja 1978 r. Zmarł 26 grudnia 2008 r. w Elblągu, przeżywszy 60 lat. Pracował w Braniewie, Warszawie na ul. Karolkowej, Szczecinku i Elblągu. Jego kapłańskie życie związane było z pracą duszpastersko-katechetyczną. W sposób szczególny troszczył się o przygotowanie dzieci do pierwszej Komunii Świętej. Był również duszpasterzem akademickim.

O. Alojzy Sławek, ur. 29 grudnia 1932 r. w Trawnikach k. Bochni, diecezja tarnowska. Zmarł w domu zakonnym w Tuchowie, 26 grudnia 2015 r. Przeżył 83 lat, 64 jako redemptorysta i 57 jako kapłan. Miał dziesięcioro  rodzeństwa. Ukończył juwenat w Toruniu. Przyjęty do nowicjatu w Braniewie, złożył śluby zakonne w Zgromadzeniu Najświętszego Odkupiciela w dn. 2 sierpnia 1951. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Wyższym Seminarium Redemptorystów w Tuchowie. Z rąk bp. Władysława Jasińskiego w dn. 6 kwietnia 1958 r. przyjął  w Tuchowie święcenia prezbiteratu. Pracował jako misjonarz i rekolekcjonista, mieszkając w domach zakonnych w Głogowie, Bardzie, Zamościu, Gliwicach, Braniewie, Skarżysku-Kamiennej, Lubaszowej, Paczkowie, Szczecinku i Tuchowie.Requiescant in pace. Amen

27.12
In Congregatione
---
Benedicamus Domino!Requiescant in pace. Amen

28.12
In Congregatione
O. Michał Sadowski, Benonita (1777-1829) Cieszkowy - Pruszyn (52)
Br. kl. Franciszek Kluz (1889-1913) Sonina - Kraków (24)
Br. Henryk Lachowski (1884-1933) Stanisławka - Mościska (49)
O. Stanisław Markiewicz (1935-2015) Żółkiew/ Ukraina - Tuchów (80)
---
O. Michał Sadowski, ur. w 1777 r. w miejscowości Cieszkowy, w diecezji kieleckiej. Profesję zakonną złożył w 1795 r. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1800 r. Zmarł w Pruszynie 28 grudnia 1829 r., w wieku 52 lat. Po zniesieniu klasztoru św. Benona został wywieziony przez policję do karmelitańskiego klasztoru w Lesznie. Pracował w Warszawie, Lutkówce. Był proboszczem w Pruszynie w diecezji podlaskiej. Św. Klemens Hofbauer wysoko oceniał jego formację zakonną, duszpasterską gorliwość i kaznodziejski talent.

Br. kl. Franciszek Kluz, ur. 1 kwietnia 1889 r. w Soninie, w diecezji przemyskiej. Profesję zakonną złożył 28 sierpnia 1909 r. Zmarł 28 grudnia 1913 r. w Krakowie, przeżywszy zaledwie 24 lat. Kiedy zachorował, został wysłany z Maksymówki do Krakowa. Ostatni rok jego życia był okresem wewnętrznej walki i pragnieniem życia. Poddał się jednak woli Bożej i swe wielkie cierpienia znosił z cierpliwością.

Br. Henryk Lachowski, ur. 10 stycznia 1884 r. w Stanisławce, w diecezji lubelskiej. Profesję zakonną złożył 15 października 1918 r. Zmarł 28 grudnia 1933 r. w Mościskach, osiągnąwszy wiek 49 lat. Przebywał w Warszawie, Mościskach. Stan zdrowia nie pozwalał mu na intensywną pracę. Był pokorny, cierpliwy w znoszeniu licznych przeciwności.

O. Stanisław Markiewicz, ur. 6 grudnia 1935 r. w Żółkwi (dzisiejsza Ukraina), w rodzinie Stanisława i Elżbiety. Zmarł 28 grudnia 2015 r. w Tuchowie, przeżywszy 80 lat, w tym 62 jako redemptorysta i 55 jako kapłan. Miał czworo rodzeństwa. Do Zgromadzenia Redemptorystów wstąpił w Tuchowie w 1952 r. Pierwszą profesję złożył 31 sierpnia 1953 r., święcenia prezbiteratu przyjął 26 czerwca1960 r. Ukończył tirocinium pastoralne w Toruniu (1964). Pełnił funkcję socjusza magistra nowicjatu w Łomnicy-Zdroju (1961-1962) i Braniewie (1962-1963, 1964-65). Przez kilkadziesiąt lat pełnił urząd sekretarza Prowincji Warszawskiej (1965-2002). Był przełożonym domu zakonnego przy ul. Pieszej w Warszawie (1972-1990), pracował w redakcji kwartalnika Homo Dei (1980-1990). Od 2002 r. mieszkał w Tuchowie, pracując jako archiwista prowincji (2002-2013). Został złożony do grobu w Tuchowskiej kwaterze redemptorystów Initium verae vitae wespół ze zmarłym dwa dni wcześniej o. Alojzym Sławkiem.Requiescant in pace. Amen

29.12
In Congregatione
O. Wincenty Józef Sowiński, Benonita (1778-1892) Chełmno - Lisew (51)
---
O. Wincenty Józef Sowiński, ur. 25 sierpnia 1778 r. w Chełmnie, w diecezji chełmińskiej. Wstąpił do zgromadzenia w 1797 r. Święcenia kapłańskie przyjął w 1801 r. Zmarł w Wąbrzeźnie, w dn. 29 grudnia 1829 r., przeżywszy 51 lat. Spoczywa w Lisewie. Po zniesieniu klasztoru św. Benona pracował w diecezji chełmińskiej. Był wikariuszem w Chełmży, Lisewie, administratorem, proboszczem w parafii Sarnowo i Wąbrzeźno.Requiescant in pace. Amen

30.12
In Congregatione
O. Augustyn Kilian (1924-1971) Piotrkowice - Quilmes/Villa Angela (47)
---
O. Augustyn Kilian, ur. 31 marca 1924 r. w Piotrkowicach, w diecezji tarnowskiej. Profesję zakonną złożył 15 sierpnia 1947 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 22 czerwca 1952 r. Utonął w czasie kąpieli w Quilmes w rzece La Plata, w dn. 30 grudnia 1971 r., w wieku 47 lat. Spoczywa w Villa Angela. Był socjuszem Nowicjatu, magistrem Nowicjatu braci, superiorem w Skarżysku Kamiennej. Udzielał się również na misjach i rekolekcjach. W roku 1971 wyjechał na misje do Argentyny. Odznaczał się wielką pracowitością i konsekwencją wobec wynikających z zakonnego powołania zobowiązań. Jego pobożność i asceza były tradycyjne, autentyczne i szczere.Requiescant in pace. Amen

31.12
In Congregatione
Br. Ludwik Ziajkiewicz (1927-2008) Tylmanowa - Głogów (81)
---
Br. Ludwik Ziajkiewicz, ur. 4 czerwca 1927 r. w Tylmanowej, w diecezji tarnowskiej. Profesję zakonną złożył 15 sierpnia 1969 r. Zmarł 31 grudnia 2008 r. w Głogowie, w wieku 81 lat. Przebywał w Tuchowie, Łomnicy i Głogowie. Był zakrystianem, palaczem, ogrodnikiem. Wyróżniał się pobożnością, pracowitością, gotowością do służby oraz sumiennością w pełnieniu powierzonych obowiązków. Pielgrzymował do Częstochowy 23 razy z Warszawy i 2 razy z Głogowa. Chętnie przybywał z pomocą na odpusty do Tuchowa i Lichenia.

Salve, Regina...


Benedicamus Domino! Deo gratias in saecula saeculorum. Amen!
Provincia Varsaviensis Congregationis Sanctissimi Redemptoris
Home :: CSsR News :: Defuncti in CSsR

Polonia