Venite
In memoriam redemptoristarum
Provinciae Varsaviensis
qui in Deo sunt

« NOVEMBER »

Sancti & beati
OMNES :: Elenchus :: Novissimi :: AETAS
Benonici ::
Warszawa 1944
Styczeń :: Luty :: Marzec :: Kwiecień :: Maj :: Czerwiec
Lipiec :: Sierpień :: Wrzesień :: Październik :: Listopad :: Grudzień
C.Ss.R.
:: EXPECTANTES


[01] [02] [03] [04] [05] [06] [07]
[08] [09] [10] [11] [12] [13] [14]
[15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]
[22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]
[29] [30]

Requiescant in pace. Amen
01.11
In Congregatione

Br. Patryk - Józef Straszak (1898-1967) Brzozówka - Bardo (69)
O. Andrzej Wielgus (1946-1995) Braciejowa - Jujuy (48)
Ks. Ignacy Kuziemski (1935-2006) Ostrowite - Flemington (70)
O. Henryk Szulc (1920-2008) Warszawa - Braniewo (88)
---
Br. Patryk J. Straszak CSSR
Br. Patryk - Józef Straszak, ur. 13 marca 1898 r. w Brzozówce, w diecezji kieleckiej. Jako żołnierz brał udział w wyprawie na Kijów i został odznaczony. Profesję zakonną złożył 2 sierpnia 1923 r. Zmarł 1 listopada 1967 r. w Bardzie, w wieku 69 lat. Przebywał w Tuchowie, Bardzie. Był furtianem, ekonomem. Odznaczał się gorliwością i sumiennością w pracy, przywiązaniem do Zgromadzenia, pobożnością.

O. Andrzej Wielgus CSSR
O. Andrzej Wielgus, ur. 22 listopada 1946 r. w Braciejowej. w diecezji tarnowskiej. Profesję zakonną złożył 15 sierpnia 1966 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 1 czerwca 1972 r. Uległ śmiertelnemu wypadkowi w dn. 1 listopada 1995 r. w wypadku samochodowym w Jujuy, w Argentynie. Zmarł na miejscu wypadku, przeżywszy 48 lat. Spoczywa w Villa Ángela. Studiował teologię biblijną na Biblicum w Rzymie. Po ukończeniu licencjatu wykładał w Tuchowie. Był tu także prefektem postulatu. Następnie był magistrem Nowicjatu w Lubaszowej. W roku 1987 wyjechał do Argentyny, gdzie oddał się pracy wychowawczej i duszpasterstwu w Resistencia. Był Przełożonym Wiceprowincji. Odznaczał się otwartością, pogodnym usposobieniem, życzliwością, umiłowaniem Zgromadzenia.

Ks. Ignacy Kuziemski
Ks. Ignacy Kuziemski, ur. 15 marca 1935 r. w miejscowości Ostrowite, w parafii Pieniążków, w diecezji pelplińskiej. Profesję zakonną złożył 15 sierpnia 1954 r. Święcenia kapłańskie przyjął 26 czerwca 1960 r. Zmarł 1 listopada 2006 r. we Flemington w USA, osiągnąwszy wiek 70 lat. Spoczywa na Our Lady of Czestochowa Cemetery w Doylestown, Pennsylwania. Pracował jako katecheta w Braniewie, Krakowie, Szczecinku, Głogowie i Warszawie. W 1970 r. wyjechał do USA i pracował w South Amboy, Perth Amboy, Hampton, Manville, Nowym Brunszwiku i Great Meadows. Dnia 15 stycznia 1977 r. został inkardynowany do diecezji Trenton. W Great Meadows (NJ) stworzył ośrodek duszpasterstwa polonijnego, prowadził comiesięczne czuwania nocne, rozpoczął pielgrzymki do Doylestown („amerykańskiej Częstochowy”). Szczególną troską, dobrocią i otwartością serca otaczał kapłanów z Polski, zwłaszcza redemptorystów. Pomagał świeckim w uregulowaniu pobytu w USA, szukaniu mieszkań, zdobyciu pracy, uzyskaniu prawa jazdy, uczył dzieci języka polskiego.

O. Henryk Szulc CSSR
O. Henryk Szulc, ur. 1 sierpnia 1920 r. w Warszawie. Profesję zakonną złożył 2 sierpnia 1939 r. Święcenia kapłańskie przyjął 22 kwietnia 1945 r. Zmarł 1 listopada 2008 r. w Braniewie, w wieku 88 lat. Pracował w Gliwicach, Toruniu, Gdyni, Krakowie, Zamościu, Braniewie. Był katechetą, misjonarzem, przełożonym wspólnot, ekonomem. Postępująca cukrzyca sprawiła, że amputowano mu obydwie nogi. Na wózku inwalidzkim służył kapłanom i ludziom świeckim jako spowiednik. Był zgodny, usłużny, sumienny, systematyczny, pracowity, dokładny w podjętych pracach.Requiescant in pace. Amen

02.11
In Congregatione

---
Benedicamus Domino!Requiescant in pace. Amen

03.11
In Congregatione
---
Benedicamus Domino!Requiescant in pace. Amen

04.11
In Congregatione
---
Benedicamus Domino!Requiescant in pace. Amen

05.11
In Congregatione
Br. Czesław - Stanisław Gacek (1900-1957) Trzęsówka - Łomnica (57)
---
Br. Czeslaw S. Gacek CSSR
Br. Czesław - Stanisław Gacek, ur. 3 maja 1900 r. w Trzęsówce w diecezji tarnowskiej. Profesję zakonną złożył 2 sierpnia 1925 r. Zmarł z powodu zaczadzenia 5 listopada 1958 r. w Łomnicy, gdzie spoczywa, przeżyszy 57 lat. Przebywał w Tuchowie, Mościskach, Toruniu, Wilnie. Był kucharzem.


CSSR Cuenca
Requiescant in pace. Amen

06.11
Męczennicy z Quenca
In Congregatione
O. Franciszek Wroński (1809-1870) Lisów - Wrocieryż (ok. 61)
---
brak zdjecia
O. Franciszek Wroński, ur. 1 lutego 1810 r. w Lisowie, w diecezji kieleckiej. Profesję zakonną złożył 5 września 1830 r. w Wikariacie zaalpejskim (0035). Święcenia kapłańskie otrzymał 28 lipca 1833 r. Zmarł w Wrocieryżu 6 listopada 1870 r., w wieku 60 lat. Należał do wspólnoty domu w Piotrkowicach. Po rozproszeniu pracował w diecezji krakowsko-kieleckiej i był proboszczem w Wrocieryżu, diecezja kielecka.Requiescant in pace. Amen

07.11
In Congregatione
---

O. Stanisław Trąbka  (1912-1991) Kościan - Gliwice (79)
O. Jan Henryk Biegus (1949-2002) Biskowice - Krapkowice (53)
---
O. Stanislaw Trabka CSSR
O. Stanisław Trąbka, ur. 8 września 1912 r. w Kościanie, w diecezji poznańskiej. Profesję zakonną złożył 2 sierpnia 1933 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 29 czerwca 1938 r. Zmarł 7 listopada 1991 r. w Gliwicach, w wieku 79 lat. Przebywał w Mościskach, Warszawie, Łomnicy, Paczkowie, Gliwicach, Zamościu. Jego szczególną pracą jako kapłana był konfesjonał. Dla penitentów był bardzo wyrozumiały, budził w nich pełne zaufanie do Bożego miłosierdzia. Wykładał w seminarium liturgikę i ascetykę. Pełnił posługę rektora. Był gorliwym misjonarzem i rekolekcjonistą. Wyjeżdżał na misje i rekolekcje, spowiadał nowicjuszy. Odznaczał się duchem modlitwy.

brak zdjecia
O. Jan Henryk Biegus, ur. 21 sierpnia 1949 r. w Biskowicach, w powiecie samborskim na Ukrainie. Profesję zakonną złożył 15 sierpnia 1971 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 9 czerwca 1977 r. Potrącony przez samochód, zmarł 7 listopada 2002 r. w Krapkowicach, przeżywszy 53 lata. Spoczywa w Toruniu. Był wykładowcą dogmatyki w WSD. Przebywał w Gliwicach, Szczecinku, Skarżysku Kamiennej, Paczkowie, Toruniu. Był misjonarzem, rekolekcjonistą, przełożonym. Pomagał w duszpasterstwie, w Skarżysku Kamiennej ukończył budowę klasztoru.Requiescant in pace. Amen

08.11
In Congregatione
Br. Hieronim - Antoni Sadowski  (1887-1971) Przysieka Polska - Tuchów (84)
---
Br. Hieronim A. Sadowski CSSR
Br. Hieronim - Antoni Sadowski, ur. 1 stycznia 1887 r. w miejscowości Przysieka Polska, w diecezji poznańskiej. Profesję zakonną złożył 2 lutego 1922 r. Zmarł 8 listopada 1971 r. w Tuchowie, w wieku 84 lat. Większość swego życia spędził w Tuchowie. Był dobrym gospodarzem. Z wielkim zapałem pracował na Gadówce i organistówce. Choć często późnym wieczorem wracał do klasztoru bardzo zmęczony, mimo to potrafił znaleźć czas na modlitwę. Praca i modlitwa wypełniały codzienne jego życie.


Coat of Arms CSsR
Scala, 1732

Requiescant in pace. Amen

09.11
In Congregatione

Br. Bogumił - Stanisław Kolak (ur. 9 listopada 1905 - 1944) Luszowice - Warszawa 44 (38)
---
Br. Bogumil S. Kolak CSSR
Br. Bogumił - Stanisław Kolak, ur. 9 listopada 1905 r. w Luszowicach, w diecezji tarnowskiej. Profesję zakonną złożył 4 sierpnia 1939 r. Został zamordowany przez Niemców w Warszawie, w dn. 6 sierpnia 1944 r., osiągnąwszy wiek 38 lat. Przebywał w Krakowie. Był kucharzem. Odznaczał się szczerością.Requiescant in pace. Amen

10.11
In Congregatione
Br. Akwin - Feliks Duda (ur. 10 listopada 1878 - 1944) Siemiechów - Warszawa 44 (65)
---
Br. Akwin F. Duda CSSR
Br. Akwin - Feliks Duda, ur. 10 listopada 1878 r. w Siemiechowie, w diecezji tarnowskiej. Profesję zakonną złożył 2 sierpnia 1903 r. Został zamordowany przez Niemców 6 sierpnia 1944 r. w Warszawie, w wieku 65 lat. Przebywał w Mościskach, Warszawie. Pracował jako kucharz, organista. Był pobożny.Requiescant in pace. Amen

11.11
In Congregatione
---
Benedicamus Domino!Requiescant in pace. Amen

12.11
In Congregatione
O. Alfons Klaman  (1917-1991) Hamborn - Warszawa (74)
O. Wacław Pilarczyk (1909-1996) Krajewice - Resistencia (87)
O. Kazimierz Rutkowski (1920-2003) Toruń - Charata (83)
---
O. Alfons Klaman CSSR
O. Alfons Klaman, ur. 22 października 1917 r. w Hamborn, w diecezji monastyrskiej. Profesję zakonną złożył 1 lipca 1939 r. Święcenia otrzymał 3 czerwca 1944 r. Zmarł 12 listopada 1991 r. w Warszawie, w wieku 74 lat. Przebywał w Gliwicach, Tuchowie, Warszawie. Ukończył Tirocinium. Był dobrym misjonarzem, profesorem muzyki. Komponował pieśni śpiewane przez młodzież na pielgrzymkach, oazach i rekolekcjach oraz wiele utworów muzycznych wysoko cenionych w Polsce. W Warszawie pracował jako duszpasterz w parafii i kapelan szpitalny. Rozwinął akcję charytatywną na rzecz ubogich sprowadzając dla nich leki. Był człowiekiem wielkiej dobroci. Do każdej wspólnoty wprowadzał radość i pokój. Potrafił rozładowywać zaistniałe napięcia i wzbudzać zaufanie. Szybko nawiązywał kontakt z młodymi ojcami oraz klerykami.

O. Waclaw Pilarcczyk CSSR
O. Wacław Pilarczyk, ur. 12 września 1909 r. w Krajewicach, w diecezji poznańskiej. Profesję zakonną złożył 2 sierpnia 1929 r. Święcenia kapłańskie przyjął 12 sierpnia 1934 r. Zmarł 12 listopada 1996 r. w Resistencia, przeżywszy 87 lat. Spoczywa w Villa Angela. Był socjuszem Studentatu w Tuchowie i Juwenatu w Toruniu. Po ukończeniu Drugiego Nowicjatu pracował jako misjonarz w Warszawie i Zamościu. W 1943 r. został aresztowany przez Gestapo i przewieziony do Dachau. Po wojnie pracował jako kapelan dla polskich uchodźców. W roku 1950 wyjechał do Argentyny. Przebywał w Charata, Villa Angela, Resistencia, Bernardo de Irigoyen. Był wiceprowincjałem, proboszczem i rektorem zawsze pogodnym, uśmiechniętym, zainteresowanym sprawami Kościoła i Zgromadzenia.

O. Kaziemierz Rutkowski CSSR
O. Kazimierz Rutkowski, ur. 22 kwietnia 1920 r. w Toruniu. Profesję zakonną złożył 2 sierpnia 1939 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 4 lutego 1945 r. Zmarł 12 listopada 2003 r. w Characie, a pochowano go w Villa Ángela. Studiował w Cortonie we Włoszech, a w latach 1945-46 przebywał w Madrycie. W 1947 r. przybył do Argentyny. Pracował w Resistencii, Villa Ángela, Characie oraz w Bernardo Irigoyen. Był proboszczem i przełożonym. Założył dwie szkoły, zbudował kościół, dom parafialny. Przeprowadził wiele misji i rekolekcji, był kapelanem wojsk lotniczych i więzienia.Requiescant in pace. Amen

13.11
In Congregatione
Br. Aleksander Jagiełło (1913-1999) Grodno - Kraków (86)
---
brak zdjecia
Br. Aleksander Jagiełło, ur. 1 października 1913 r. w Grodnie, w diecezji wileńskiej. Profesję zakonną złożył 16 października 1955 r. Zmarł 13 listopada 1999 r. w Krakowie, w wieku 86 lat. Pracował głównie w Krakowie. Zajmował się ogrodem, nakrywaniem refektarza, paleniem w piecu. Był pracowity, praktyczny, zaradny, pobożny.Requiescant in pace. Amen

14.11
In Congregatione
Br. Sarkander - Władysław Stańczyk (1862-1945) Tuchów - Mościska (83)
Br. Alojzy - Józef Rataj (1880-1957) Zagorzyce - Tuchów (77)
---
brak zdjecia
Br. Sarkander - Władysław Stańczyk, ur. 16 marca 1862 r. w Tuchowie. Profesję zakonną złożył 29 marca 1900 r. Zmarł 14 listopada 1945 r. w Mościskach, w wieku 83 lat. Przebywał w Tuchowie, Maksymówce, Mościskach. Tam też spędził wiele lat życia. Był człowiekiem o głębokim życiu wewnętrznym. Miał zdolności literackie. Swymi żartami zabawiał współbraci. Był pracowity i pobożny.

Br. Alojzy J. Rataj CSSR
Br. Alojzy - Józef Rataj, ur. 19 marca 1880 r. w Zagorzycach, w diecezji przemyskiej. Profesję zakonną złożył 2 sierpnia 1922 r. Zmarł 14 listopada 1957 r. w Tuchowie, przeżywszy 77 lat. Przebywał głównie w Tuchowie. Był krawcem. Jego bogata wyobraźnia była podstawą skłonności do pisania utworów poetyckich. Swoją wesołością, poczuciem humoru zabawiał współbraci. Był pobożnym, pracowitym, radosnym, oddanym Zgromadzeniu i współbraciom zakonnikiem.Requiescant in pace. Amen
15.11
In Congregatione

---
Benedicamus Domino!Requiescant in pace. Amen

16.11
In Congregatione
O. Antoni Skoczeń  (1919-1958) Żeleźnikowa - Szczecinek (39)
---
O. Antoni Skoczen CSSR
O. Antoni Skoczeń, ur. 24 kwietnia 1919 r. w Żeleźnikowej, w diecezji tarnowskiej. Profesję zakonną złożył 2 lipca 1939 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 29 czerwca 1943 r. Zmarł wskutek zatrucia się gazem 16 listopada 1958 r. w Szczecinku, w wieku 39 lat. Przebywał w Tuchowie, Szczecinku. Pracował jako misjonarz. Był prokuratorem prowincji, superiorem, rektorem. Odznaczał się dokładnością, pracowitością i sumiennością.Requiescant in pace. Amen

17.11
In Congregatione
---
Benedicamus Domino!Requiescant in pace. Amen

18.11
In Congregatione
---
Benedicamus Domino!Requiescant in pace. Amen

19.11
In Congregatione
---
Br. kl. Michał Witwicki (1877-1899) Żabińce - Tuchów (22)
---
brak zdjecia
Br. kl. Michał Witwicki, ur. 15 czerwca 1877 r. w Żabińcach, w archidiecezji lwowskiej. Profesję zakonną złożył 2 sierpnia 1899 r. Zmarł 19 listopada 1899 r. w Tuchowie, w wieku 22 lat. Chorobę znosił z największym poddaniem się woli Bożej.Requiescant in pace. Amen

20.11
In Congregatione
O. Błażej Hop (1890-1964) Strzelczyska - Kraków (74)
---
O. Blazej Hop CSSR
O. Błażej Hop (Hopp), ur. 30 stycznia 1890 r. w Strzelczyskach, w diecezji przemyskiej. Profesję zakonną złożył 2 sierpnia 1910 r. Ze względów zdrowotnych zmuszony był przerwać naukę. Po dziesięciu latach kontynuował ją w Studentacie. Święcenia kapłańskie otrzymał 18 lipca 1926 r. Zmarł w Krakowie 20 listopada 1964 r., w wieku 74 lat. Przebywał głównie w Krakowie. Przypadła mu w udziale szczególna posługa: służyć konfesjonałem, w naszym sanktuarium MBNP na Podgórzu, młodemu Krolowi Wojtyle, podczas jego pracy w Solvayu. Był prokuratorem prowincji, konsultorem, admonitorem i ministrem. Wiele spowiadał. Był cichy, pracowity.

Hop / WojtylaRequiescant in pace. Amen

21.11
In Congregatione

---
Benedicamus Domino!Requiescant in pace. Amen

22.11
In Congregatione
---
Benedicamus Domino!Requiescant in pace. Amen

23.11
In Congregatione
O. Marian Celej  (1924-1978) Kraków - Elbląg (54)
---
O. Marian Celej CSSR
O. Marian Celej, ur. 26 lipca 1924 r. w Krakowie. Profesję zakonną złożył 16 lipca 1944 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 29 czerwca 1951 r. Zmarł w Elblągu 23 listopada 1978 r., w wieku 54 lat. Spoczywa w Krakowie. Pracował w Bardzie, Krakowie, Warszawie, Elblągu, Skarżysku Kamiennej. Był dobrym kaznodzieją i misjonarzem. Odpowiadał za utrzymanie i zorganizowanie domu wczasowego w Rowach. Uzyskał stopień magistra na ATK w Warszawie. Posiadał szczególną łatwość nawiązywania kontaktów towarzyskich. Był lubiany ze względu na swą wesołość, uczynność i poczucie humoru.Requiescant in pace. Amen

24.11
In Congregatione
---
Benedicamus Domino!
Requiescant in pace. Amen

25.11
In Congregatione
O. Stanisław Golec  (1932-2009) Rudno - Wrocław (77)
---
O. Stanislaw Golec CSSR
O. Stanisław Golec, ur. 28 lutego 1932 r. w Rudnie k. Jurkowa, w diecezji tarnowskiej. Profesję zakonną złożył 2 sierpnia 1951 r. Święcenia kapłańskie przyjął 6 kwietnia 1958 r. Zmarł 25 listopada 2009 r. we Wrocławiu, przeżywszy 77 lat. Przebywał w Toruniu, Szczecinku, Bardzie, Paczkowie i Wrocławiu. Był przełożonym wspólnot, proboszczem, misjonarzem. We współpracy ze Związkiem Sybiraków i Rodzinami Katyńskimi utworzył Sanktuarium Golgoty Wschodu. Współpracował z Radiem Maryja. Był referentem ds. sanktuariów maryjnych diecezji wrocławskiej, członkiem Duszpasterskiej Rady Kapłańskiej w diecezji wrocławskiej oraz członkiem Komisji Episkopatu Polski ds. Trzeźwości. Odznaczał się serdecznością w kontaktach z ludźmi i pracowitością.Requiescant in pace. Amen

26.11
In Congregatione
O. Stanisław Zdunek (1913-1998) Dortmund - Elbląg (85)
---
O. Stanislaw Zdunek CSSR
O. Stanisław Zdunek, ur. 8 maja 1913 w Dortmundzie, w diecezji Padeborn w Niemczech. Profesję zakonną złożył 2 sierpnia 1933 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 29 czerwca 1938 r. Zmarł 26 listopada 1998 r. w Elblągu, osiągnąwszy wiek 85 lat. Przebywając w Łomnicy był kapelanem Armii Krajowej w czasie wojny. Odprawiał nabożeństwa w lasach, udzielał Komunii Św. narażając przy tym własne życie. Był superiorem w Łomnicy, magistrem Nowicjatu, rektorem w Głogowie, Toruniu. Pracował w duszpasterstwie w Elblągu. Odznaczał się osobistą kulturą, zdrowym sądem i roztropnością. Był miłym, towarzyskim, pogodnym i wesołym współbratem. Prowadził głębokie życie wewnętrzne.Requiescant in pace. Amen

27.11
In Congregatione
O. Jan Szymlik (ur. 27 listopada 1913 - 1944) Chełmno - Warszawa 44 (30)
O. Józef Cygan (1935-2012) Łęg Tarnowski - Tuchów (77)
---
O. Jan Szymlik CSSR
O. Jan Szymlik, ur. 27 listopada 1913 r. w Chełmnie, w diecezji chełmińskiej. Profesję zakonną złożył 2 sierpnia 1933 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 29 czerwca 1938 r. Został zamordowany przez Niemców w Warszawie, 6 sierpnia 1944 r., ukończywszy 30 lat życia. Brał udział w generalnej misji w Kielcach na wiosnę w 1944 r. Był gorliwym, pracowitym kaznodzieją.

O. Jozef Cygan CSSR
O. Józef Cygan, ur. 14 kwietnia 1935 r. w Łęgu Tarnowskim, w diecezji tarnowskiej. Profesję zakonną złożył 2 sierpnia 1953 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 7 czerwca 1959 r. Zmarł 27 listopada 2012 r. w Tuchowie, w wieku 77 lat. Przebywał w Krakowie, Braniewie, Szczecinku, Toruniu, Warszawie, Skarżysku-Kamiennej, Głogowie, Wrocławiu i Tuchowie. Był misjonarzem. Wygłosił około 1000 misji i rekolekcji. Prowadził wiele misji i rekolekcji peregrynacyjnych, trzeźwościowych. Miał miłe usposobienie, był towarzyski, odznaczał się cierpliwością.Requiescant in pace. Amen

28.11
In Congregatione
O. Antoni Franczyk (1914-2004) Gwoździec - Warszawa (90)
---
O. Antoni Franczyk CSSR
O. Antoni Franczyk, ur. 27 listopada 1914 r. w Gwoźdźcu, w diecezji tarnowskiej. Profesję zakonną złożył 2 sierpnia 1935 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 29 czerwca 1941 r. Zmarł 28 listopada 2004 r. w Warszawie, w sędziwym wieku 90 lat. Przebywał we Wrocławiu, Łomnicy, Krakowie, Głogowie, Braniewie, Skarżysku Kamiennej i Warszawie na ul. Karolkowej. Był misjonarzem, rekolekcjonistą, katechetą, kapelanem w szpitalu. Odznaczał się gorliwością, rozmodleniem, życzliwością.Requiescant in pace. Amen

29.11
In Congregatione
O. Jan Nepomucen Śliż (1868-1928) Rakszawa - Kraków (60)
Br. Tarzycjusz - Franciszek Tomaszewski (1896-1979) Szołdry - Wrocław (83)
Br. Michał - Jan Zych (1912-1998) Żabno - Zamość (86)
O. Michał Onik (1954-2017) Tarnów - Toruń (63)
---
O. Jan Nepomucen Sliz CSSR
O. Jan Nepomucen Śliż, ur. 9 maja 1868 r. w Rakszawie, w diecezji przemyskiej. Profesję zakonną złożył 9 września 1888 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 21 lipca 1895 r. Zmarł 29 listopada 1928 r. w Krakowie, w wieku 60 lat. Słabe zdrowie nie pozwalało mu na prace misyjne. Pełnił przeważnie obowiązki domowe. Był rektorem w Maksymówce i Tuchowie. Odznaczał się pokorą, cichością.

Br. Tarzycjusz F. Tomaszewski CSSR
Br. Tarzycjusz - Franciszek Tomaszewski, ur. 6 października 1896 r. w Szołdrach, w diecezji poznańskiej. Profesję zakonną złożył 2 sierpnia 1923 r. Zmarł 29 listopada 1979 r. we Wrocławiu, przeżywszy 83 lata. Przebywał w Mościskach, Braniewie, Bardzie, Wrocławiu. Był ogrodnikiem, ekonomem. Odznaczał się pracowitością, pobożnością. Był wzorowym zakonnikiem.

brak zdjecia
Br. Michał Zych, ur. 16 lutego 1912 r. w Żabnie, w diecezji tarnowskiej. Profesję zakonną złożył 21 listopada 1946 r. Zmarł 29 listopada 1998 r. w Zamościu, osiągnąwszy wiek 86 lat. Pełnił posługę w Toruniu, Tuchowie, Zamościu. Do jego codziennych prac w Zamościu należało otwieranie kościoła, praca w zakrystii oraz w ogrodzie. Ludzie świeccy dostrzegali jego wartości duchowe. Wielu przychodziło po radę, książkę, proszono go o modlitwę. Był swego rodzaju kierownikiem duchowym. Swoją modlitwą wspierał także apostolat Zgromadzenia. Zawsze pamiętał o modlitwie za zmarłych. Chętnie korzystał z rekolekcji uczestnicząc w nich nawet kilka razy w roku.

O. Michal F. Onik CSSR
O. Michał Franciszek Onik, ur. 17 września 1954 r. w Tarnowie, w domu rodziców Jana Onika i Jadwigi Bernackiej. Zmarł  29 listopada 2017 r. Toruniu, w wieku 63 lat. W rodzinnym mieście Tarnowie ukończył najpierw szkołę podstawową, a następnie Liceum ogólnokształcące. Po złożeniu egzaminu dojrzałości w 1973 r., został przyjęty do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Jednak już miesiąc później został powołany do służby wojskowej, którą ukończył w dn. 9 września 1975 r. W czasie pobytu w wojsku postanowił wstąpić do Zgromadzenia Redemptorystów. Pierwsze śluby zakonne złożył 21 września 1976 r., profesję wieczystą w dn. 15 sierpnia 1981 r., zaś święcenia kapłańskie przyjął 13 czerwca 1982 r. w Tuchowie. Pracował po święceniach w Elblągu jako duszpasterz, ukończył tirocinium pastoralne w Toruniu, był kapelanem szpitala w Zamościu, duszpasterzem w Gliwicach i od 2002 r. pomagał w duszpasterstwie w Toruniu. W ostatnich tygodniach ciężko chorował. Tutaj też spoczywa. O. Michał przeżył 41 lat jako redemptorysta, a w posłudze kapłańskiej 35 lat. Jak inni klerycy, zmuszani w przeszłości do pełnienia służby wojskowej, w dn. 11 lutego 2017 r. otrzymał nominację na pierwszy stopień oficerski, podporucznika rezerwy.Requiescant in pace. Amen

30.11
In Congregatione
O. Stanisław Stańczyk, senior (1925-2015) Szynwałd - Tuchów (90)
---
O. Stanislaw Stanczyk senior CSSR
O. Stanisław Stańczyk, Senior wobec bratanka Stanisława Juniora, urodził się 12 maja 1925 r. w Szynwałdzie pod Tarnowem. Zmarł 30 listopada 2015 r. w Tuchowie, w sędziwym wieku 90 lat. Pierwsze śluby zakonne w Zgromadzeniu Redemptorystów złożył 2 sierpnia 1947 r. a profesję wieczystą 2 sierpnia 1950 r. Święcenia kapłańskie przyjął 22 czerwca 1952 r. w Tuchowie. Był prowincjałem, biblistą, wykładowcą, duszpasterzem, tłumaczem ksiąg Pisma Świętego na język polski w wydaniach Biblii Tysiąclecia (Lb, Oz, Ha), Biblii Poznańskiej (Joz, 1 i 2 Krn, Rt) i Komentarzy Biblijnych KUL (RT). Był doktorem teologii biblijnej, posiadał licencjat nadany przez Papieski Instytut Biblijny w Rzymie. Przeżył lat 90, w zgromadzeniu zakonnym 68, a jako kapłan 63 lata.
Oto miejsca posługi ojca Stanisława Seniora: Kraków (1953-1955) – student Uniwersytetu Jagiellońskiego (biblistyka). Toruń (1955-1957) – wykładowca introdukcji biblijnej, archeologii oraz języka hebrajskiego w Niższym Seminarium Duchownym Redemptorystów. Tuchów (1957-1967) – wykładowca egzegezy biblijnej Starego Testamentu, introdukcji biblijnej, archeologii i języka hebrajskiego w WSD Redemptorystów oraz proboszcz parafii Nawiedzenia NMP. W międzyczasie doktorat z zakresu biblistyki na KUL-u Wartości historyczne qumrańskiego Peszer do Księgi Habakuka, napisany pod kierunkiem ks. prof. Stanisława Łacha oraz rekolekcjonista parafialny i zakonny. Rzym (1967-1969) – udział w Kapitule Generalnej, po której pozostał na drugą sesję Kapituły. W międzyczasie licencjat z biblistyki na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. Warszawa (1969-1972) – Prowincjał Prowincji Warszawskiej Redemptorystów. Tuchów (1972-1990) – wykładowca Starego Testamentu. W tym czasie: prowadzenie rekolekcji parafialnych i zakonnych oraz nadzór i zbieranie środków na budowę domu wypoczynkowego redemptorystów w Kościelisku. Od 1995 – kapelan sióstr zakonnych w różnych klasztorach Bawarii oraz doraźna pomoc duszpasterska w różnych parafiach archidiecezji monachijsko-fryzyńskiej. Neumarkt (2004-2005) – pomoc w duszpasterstwie sanktuaryjnym (Niemcy). Rok 2005 – przejście w stan emerytalny. Oberpullendorf (2008-2009) – tymczasowy pomocnik w duszpasterstwie (Austria). Lubaszowa (2009-2013) – emeryt i niestrudzony pomocnik w duszpasterstwie. Tuchów (2013-2015) – ostatni etap życia.

« OCTOBER ÷ DECEMBER »

Provincia Varsaviensis Congregationis Sanctissimi Redemptoris
Home :: CSsR News :: Defuncti in CSsR

Polonia